Let op! Deze track is al geweest

Track – Evenementenlocaties en toeleverende bedrijven

Track

28 oktober, 13 & 26 november 2020
9.00 - 18.00 uur

Het zijn zware tijden voor zowel de evenementen- en congreslocaties als hun leveranciers. Toekomstbestendigheid en nieuwe verdienmodellen zijn nu een extra grote uitdaging. De circulaire economie biedt hiervoor handvatten! In deze CIRCO Track maak je in drie dagen kennis met de circulaire economie én ontdek je kansen voor je bedrijf. Je houdt voedsel, packaging, disposables, onderhoud, communicatiemiddelen/banners, inrichting en grootkeukenapparatuur tegen het licht en je zet de daaruit voortvloeiende afvalstromen om in waarde.

Werk je bij een bedrijf dat actief is in, of levert aan de evenementen- en congreslocatie branche in Zuid-Holland? Doe mee aan deze CIRCO Track in BlueCity en werk binnen drie dagen, samen met een collega, van ideevorming voor een nieuw circulair verdienmodel naar een implementatieplan! Samen met ketenpartners zet je concrete stappen naar de ontwikkeling van businessmodellen waarin de nieuwe waardeproposities een succes kunnen worden.

Tijdens de Track word je op weg geholpen in een gefaciliteerd ontwerpproces, met kennis, instrumenten en interactie met zowel andere bedrijven als ontwerpers. Deze Track is uitermate geschikt voor samenwerking tussen eventlocaties, toeleveranciers én andere ketenpartners zoals bijvoorbeeld materiaalproducenten. Door de keten te verenigen kunnen we producten en diensten ontwikkelen die ontworpen zijn voor een specifieke context en die schaalbaar in de markt kunnen worden gezet!

Uitdagingen die aan bod komen zijn onder meer:

 • Hoe kunnen we samen met leveranciers en ketenpartners aan de slag met circulaire verpakkingsproducten, proposities en -strategieën?

 • Hoe kunnen we samen met ketenpartners voedselverspilling voorkomen via circulaire proposities?

 • Hoe voorkomen we met leveranciers waardeverlies op het gebied van materiaalgebruik, inrichting en onderhoud via nieuwe verdienmodellen?

 • Hoe kunnen we samen werken aan oplossingen waarmee we toewerken naar zero-waste eventlocaties?

Programma

Dag 1 – Kansen in kaart brengen (28 oktober 2020)
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardeverlies in de huidige keten in beeld gebracht. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen, productontwerpen en ander materiaalgebruik kunt komen door de toepassing van circulaire designprincipes. Per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2 – Uitwerking (13 november 2020)
We werken het meest kansrijke circulaire voorstel uit de eerste workshop in detail uit met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit de boeken Products that Last en Products that Flow. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implementatie (26 november 2020)
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Deze Track wordt georganiseerd in samenwerking met Rabobank Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, MKB Rotterdam Rijnmond en BlueCity.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op de lange termijn.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen om aan te haken bij een breed netwerk en een groeiende community en om contacten op te doen in andere sectoren.
 • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.
 • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.

Ambities Rijksoverheid

Door te investeren in een circulaire consumptiegoederen sector draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s:

 • Tussendoel 2030: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
 • Doel 2050: volledig circulaire samenleving.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is speciaal bedoeld voor de evenementen- en congreslocatiebranche en ketenpartners, zoals toeleveranciers. We dagen evenementenlocaties uit om hun leveranciers en ketenpartners uit te nodigen om samen deel te nemen en zo gezamenlijk nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen!

Een Track biedt plaats aan maximaal 10 bedrijven. Van elk bedrijf doen twee personen mee, een duo van een designer/business developer en iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf voegt veel waarde toe aan het proces.

Voor de helft van de plekken geldt dat er voorrang wordt verleend aan bedrijven die actief zijn in Zuid-Holland.

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en Rabobank Rotterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Locatie

In verband met covid-19 is het op dit moment nog niet duidelijk of de Tracks en Classes na de zomer fysiek, blended of digitaal zullen plaatsvinden. Houd voor het laatste nieuws dit nieuwsbericht in de gaten.

Trainers

Diederik Merkens
Meer info
Ronald Lewerissa
Meer info