Workshop Track – Festivals & Publieke Evenementen

Track

10 & 22 april, 13 mei 2020
09.00 – 17.30 uur

Met 21 miljoen festivalgangers per jaar is Nederland een echt festivalland. Steeds meer organisatoren van deze evenementen zetten in op verduurzaming, bijvoorbeeld door de hoeveelheid afval te beperken. Festivals hebben dan ook steeds vaker een rol als koploper en zijn regelmatig kleine test- en broedplaatsen voor duurzame innovatie. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook marktkansen op. Om deze kansen te verzilveren zijn nieuwe ketensamenwerkingen nodig. Dit vraagt niet alleen om nieuwe samenwerkingsvormen, maar ook om nieuwe ontwerpen én nieuwe circulaire businessmodellen.

iStock-915353836

Wat betreft het beperken van de hoeveelheid afval is er nog veel te doen. Maar liefst 50% van het festivalafval is afkomstig van podiums en decors. En het plastic afval dat via het publiek binnenkomt wordt op 99% van de festivals en evenementen niet gerecycled, waardoor de grond na afloop vaak bezaaid is met plastic bekers. Daarnaast liggen er voor festivals ook kansen op het gebied van duurzame alternatieven voor stroomvoorziening, waterbesparing en logistiek.

Gemeente Rotterdam, Rabobank, MKB Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en BlueCity organiseren in samenwerking met CIRCO drie ééndaagse workshops met als doel om samen concrete stappen te zetten in circulair ontwerp en circulaire businessmodellen. Deze workshop is bedoeld voor bedrijven uit de keten van festivals en evenementen in de regio Rotterdam: onder anderen producenten, toeleveranciers en festivalorganisatoren.

Programma

Dag 1 – Kansen in kaart brengen
Vrijdag 10 april 2020
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen, productontwerpen en ander materiaalgebruik kunt komen door de toepassing van circular design principes. Per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2 – Uitwerking
Woensdag 22 april 2020
Het meest kansrijke circulaire voorstel uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit de boeken ‘Products that Last’ en ‘Products that Flow’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implementatie
Woensdag 13 mei 2020
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen om aan te haken op een breed netwerk, contact te leggen met andere sectoren en met een groeiende community.
 • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.
 • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
 • One time opportunity: dit is een uniek project en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid

  Door te investeren in een circulaire sector consumptiegoederen draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s:

 • Tussendoel 2030: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
 • Doel 2050: volledig circulaire samenleving.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is gericht op de festival- en evenementensector in de regio Rotterdam. De Track is bedoeld voor producenten, toeleveranciers en festivalorganisatoren van o.a. podiums, decoratie, logistiek, catering, sanitair, infrastructuur en meubels, backstage en bars.

Een Track biedt plaats aan maximaal elf bedrijven. Van elk bedrijf doen twee personen mee, een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf, voegt veel waarde toe aan het Track-proces.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Ronald Lewerissa
Meer info
Diederik Merkens
Meer info