Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Hout uit bouw en sloop

Track

26 november & 10 december 2019, 14 januari 2020
9.00 - 18.00 uur

Verschillende Zuid-Hollandse gemeenten organiseren samen een CIRCO Track over hout uit bouw en sloop. Vaak belandt hout uit sloop- en renovatieprojecten nu nog in de verbrandingsoven, maar er liggen kansen voor hoogwaardig hergebruik met mogelijk ook inzet door mensen tot een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat betekent een omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie.

Circulaire economie is een systeem waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Of waar, in plaats van producten, diensten worden aangeboden. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om jou als bedrijf op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Programma

Dag 1: Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes.

Dag 2: Ideate Workshop
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en designstrategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend en inzichten verwerkt tot potentiële circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van het beste concept uit de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • Deze CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren trainers van Cirkellab en Made by Phi en wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Leiden, Hoeksche Waard en Delft.
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid
Door te investeren in circulaire business draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede programma circulaire economie:

  • In 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
  • Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Deze Track wordt georganiseerd door de gemeenten Leiden, Hoeksche Waard en Delft.

Praktische informatie

Voor wie?

Bedrijven uit de gemeente Leiden, Delft en Hoeksche Waard (en nabije omgeving) uit de bouwketen, gebouwgerelateerde maakindustrie en toeleveranciers (zoals aannemers, architecten, kozijnenfabrikanten, houtzagerijen, timmerindustrie), die op zoek zijn naar nieuwe businesskansen voor hout uit bouw en sloop. En die op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Aantal deelnemers per serie: maximaal tien bedrijven (twee personen per bedrijf). Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Fieke Grooters
Fieke Grooters
Meer info