Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Installatietechniek

Track

2, 15 & 24 september 2020
9.00 - 18.00 uur

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Hoewel dit nog ver weg is, worden momenteel de eerste stappen gezet. Ook voor de techniekbranche rijst de vraag: hoe gaan we bewuster om met (schaarse) grondstoffen en circulair ondernemen? In september start een nieuwe Track speciaal voor de installatiebranche waarin je in drie dagen kennismaakt met de circulaire economie, kansen ontdekt voor je bedrijf en concrete stappen zet naar de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.

Deze CIRCO Track in BlueCity is er voor bedrijven uit de installatietechniek die met cirulair ondernemen aan de slag zijn of willen, en die daarbij gefaciliteerd willen worden met praktische tools en kennis van experts. Tijdens de CIRCO Track gaan we bezig met het ontwikkelen van circulaire business en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd ontwerpproces – met kennis, instrumenten en door interactie met andere bedrijven en ontwerpers uit de keten. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen!

Aan de slag met circulaire verdienmodellen

Concrete thema’s die onder meer aan bod komen zijn:

• Marktkansen voor remanufacturing en ontwerp voor demontage, hergebruik en flexibiliteit.

• Het ontwikkelen van nieuwe technieken voor het terughalen en verwaarden van secundaire materialen, met businesscase.

• Het aanpakken van waardeverlies in samenwerking met ketenpartners.

Programma

Dag 1: Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtegoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes.

Dag 2: Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen ze verder. In een aantal interactieve werkvormen verwerken we vervolgens alle eerder verzamelde inzichten tot circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor je bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Resultaten?

Na dag 3 heb je: een nieuw ontworpen product of dienst én verdienmodel, zowel een langetermijnvisie als een concreet plan om morgen mee te beginnen, een paar jeukende handen om door te pakken én een (groter) netwerk dat daarbij kan helpen.

En heb je mogelijke oplossingen voor: betere verwerking van, of alternatieven voor, onderdeel- en grondstof reststromen, het slim ontwikkelen van ‘as a service’ verdienmodellen en het starten van vruchtbare circulaire ketensamenwerkingen.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht én je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Deze Track wordt georganiseerd in samenwerking met BlueCity, MKB Rotterdam, Techniek Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en Rabobank Rotterdam.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is speciaal bedoeld voor bedrijven, ondernemers en professionals die zich richten op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandel bedrijven, reparatiebedrijven, ketenpartijen en toeleveranciers zijn zeer welkom.

De Track biedt plaats aan tien bedrijven. Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Voor de helft van de plekken geldt dat er voorrang wordt verleend aan bedrijven die actief zijn binnen Zuid-Holland.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en Rabobank Rotterdam.

Locatie

In verband met covid-19 is het op dit moment nog niet duidelijk of de Tracks en Classes na de zomer fysiek, blended of digitaal zullen plaatsvinden. Houd voor het laatste nieuws dit nieuwsbericht in de gaten.

Trainers

Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info