Track – Loodvrije Recreatieve Visserij

Track

dag 1: 15 december, dag 2 en 3: n.t.b.
9.00 - 17.30 uur

Binnen de recreatieve sportvisserij wordt veel lood gebruikt, in allerlei vormen, met een totale jaarlijkse hoeveelheid van ruim 500 ton (bron: Emissieregistratie Deltares). Dit komt terecht in het water, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Om sportvisserij en recreatie in en op het water ook in de toekomst mogelijk te houden, is het noodzakelijk om te voorkomen dat het lood in het water terechtkomt. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én businessmodellen. In deze CIRCO Track leer je er alles over.

Loodvrije visserij 2

Vissers zijn zich er niet altijd van bewust hoe giftig lood is voor hun gezondheid en voor het water waarin ze vissen. Met blote handen raken ze het vislood aan, waarna de visser rustig met deze besmette handen zijn broodje vastpakt en opeet. Veel vissers gieten zelf hun lood, of nemen vislood mee hun huis in. Dat brengt grote risico’s met zich mee voor kinderen in die omgeving.

Voor stakeholders en partijen uit de keten van de recreatieve visserij organiseert Green Chemistry Campus in samenwerking met CIRCO drie ééndaagse workshops met als doel om samen concrete stappen te zetten in het realiseren van loodvrije wateren.

Deze workshop wordt georganiseerd voor producenten en importeurs van vislood, sportvisserijwinkels, waterschappen, gemeenten, provincies en GGD’s.

 

Programma

Dag 1 – Kansen in kaart brengen
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen, productontwerpen en ander materiaalgebruik kunt komen door de toepassing van circular design principes. Per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2 – Uitwerking
Het meest kansrijke circulaire voorstel uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit het boek ‘Products that Last’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implementatie
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Je draagt als organisatie bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.
 • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
 • One time opportunity: dit is een uniek project en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid

Door te investeren in een circulaire consumptiegoederen sector draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s:

 • Tussendoel 2030: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
 • Doel 2050: volledig circulaire samenleving.
 • Inhoud geven aan het terugdringen van het gebruik en van de emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is gericht op producenten en importeurs van vislood, sportvisserij winkels, waterschappen, gemeenten, provincies en GGD’s.

Een Track biedt plaats aan maximaal 11 bedrijven. Van elk bedrijf doen twee personen mee, een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf, voegt veel waarde toe aan het Track-proces.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname zijn €500,- ex btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Locatie

In verband met covid-19 is het op dit moment nog niet duidelijk of de Tracks en Classes fysiek, blended of digitaal zullen plaatsvinden. Houd voor het laatste nieuws dit nieuwsbericht in de gaten.

Als de Track (deels) op een fysieke locatie zal plaatsvinden, zal dit zijn bij:

Green Chemistry Campus
Auvergnedijk 2
4612 PZ Bergen op Zoom

Trainers

Thirza Monster
Thirza Monster
Meer info
Arthur ten Wolde
Meer info