Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Maakindustrie Limburg (online)

Track

27 mei, 9 & 23 juni 2020
9.00 - 18.00 uur

De CIRCO Track is een driedaags programma waarin je diepgaand en praktisch kennis maakt met de principes van circulair ontwerpen. Deelname aan de Circular Business Design Track biedt jouw bedrijf dé kans om aan de slag te gaan en circulaire business te creëren. Deze speciale CIRCO Track wordt georganiseerd in samenwerking met LIOF. LIOF werkt toe naar een regio zonder afval en uitval.

Programma

Dag 1 – Initiate Workshop
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige lineaire keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2 – Ideate Workshop
De meest kansrijke circulaire propositie uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designstrategieën en businessmodellen uit Products that Last. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implement Workshop
De benodigde veranderingen om de circulaire propositie te implementeren worden in beeld gebracht, op hun haalbaarheid getoetst en in een implementatie-roadmap geplot. Wanneer gebeurt wat, maar ook met wie? Al het materiaal van de Track wordt gedocumenteerd in een Circular Business Canvas waarna wordt afgesloten met een compacte pitch om ook anderen te overtuigen van de kracht van de uitkomsten.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Het vergroot je concurrentiekracht en creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
  • CIRCO maakt nieuwe samenwerking mogelijk door een krachtige design-invalshoek en kruisbestuiving met andere deelnemers en designers.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en design tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
  • Draagt bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • Je gaat gezamenlijk met branchegenoten en ketenpartners (10 partijen) uit de regio aan de slag en krijgt daardoor vanuit zowel de business- als de design-kant nuttige interactie en inspiratie.
  • Je krijgt zowel zicht op de voor je bedrijf realiseerbare circulaire plannen op korte termijn, als op mogelijke systeemveranderingen, als stip aan de horizon.
  • We zetten in op vernieuwing, innovatie. Ook als dat niet volledig circulair is, levert dit een verfrissende herijking van je business op.
  • De Track wordt, naast een tweetal ervaren, circulair onderlegde trainers, begeleid door een ontwerper of architect, die deelnemers inspireert vanuit design thinking-ervaring.
  • Meedoen aan CIRCO biedt kansen om aan te sluiten bij een breed netwerk binnen de regio, partijen uit andere sectoren en een groeiende community van mensen en bedrijven die werken aan circulaire business.
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep circulaire koplopers!

Deze CIRCO Track wordt georganiseerd in samenwerking met LIOF en provincie Limburg.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is bedoeld voor bedrijven in de maakindustrie, die kansen zien om delen van hun productie circulair te maken. Deelnemers ontwikkelen op basis van de methode en diverse input een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(her)ontwerp en implementatie roadmap. Hiermee wordt een (eerste) invulling gegeven aan de circulaire activiteiten van het bedrijf.

Aan de Track nemen bedrijven met verschillende posities in de maakindustrie (toeleveranciers en OEM) deel die in Limburg opereren. Dit geeft de mogelijkheid om kennis uit te wisselen, samen te werken in de keten en regionale aansluiting te vinden.

Aantal deelnemers per serie: maximaal tien bedrijven (twee personen per bedrijf). Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info
Linda Louwissen
Linda Louwissen
Meer info