Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Machinebouw & Metaal

Track

1, 15 & 22 september 2020
9.00 – 18.00 uur

De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor de machinebouw vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak ook nieuwe samenwerkingen nodig.

De machinebouw is een relevante sector binnen een circulaire maakindustrie, zowel in omvang als in impact. Vanuit het perspectief van gebruik van de machines zijn er altijd twee ketens betrokken, de eigen voortbrengingsketen en de voortbrengingsketen van de eindgebruiker. Het is daarnaast een sector waarop een breed scala aan product-, componenten- en stoffenregelgeving van toepassing is, regelgeving die ook continu in ontwikkeling is en waarbij circulariteit een steeds belangrijker element wordt.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Programma

Dag 1: Initiate Workshop

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design principes.

Dag 2: Ideate Workshop

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

NB: Deze Track vindt deels fysiek en deels digitaal plaats.

circo5

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid
Door te investeren in een circulaire machinebouw draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s.

Deze Track wordt georganiseerd in samenwerking met Kennispoort Regio Zwolle en Rabobank.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Circo Track is bedoeld voor DGA’s, engineers, ontwerpers en consultants die werkzaam zijn bij bedrijven in de machinebouw- en metaalbranche. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling, productie, onderhoud, exploitatie en handel van machines.

De Track biedt plaats aan tien bedrijven. Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Provincie Overijssel. Voor dit bedrag kunnen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen volgen.

Locatie

In verband met covid-19 is het op dit moment nog niet duidelijk of de Tracks en Classes na de zomer fysiek, blended of digitaal zullen plaatsvinden. Houd voor het laatste nieuws dit nieuwsbericht in de gaten.

Trainers

Linda Louwissen
Linda Louwissen
Meer info
Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette Levels-Vermeer
Meer info