Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Natuurvezels in circulaire producten

Track

10 december 2019, 8 & 21 januari 2020
09.00 - 17.00 uur

In de regio Holland Rijnland zijn er diverse agro-reststromen aanwezig, waarnaar weinig wordt omgekeken en dat als afval wordt beschouwd. Hierbij kun je denken aan reststromen als riet- en bermmaaisel. Binnen een circulaire economie willen we deze reststromen als grondstoffen verwaarden. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Dag 1: Initiate Workshop (9–17u)

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes. Tevens vindt er een rondleiding plaats bij een afvalverwerkingsbedrijf of composteerder.

Dag 2: Ideate Workshop (9–17u)

In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en designstrategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot potentiële circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop (9–17u)

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van het beste concept uit de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business-model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
 • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
 • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid

Door te investeren in circulaire materialen draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbredeprogramma circulaire economie:

 • In 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
 • In 2050 hebben kunststoffen een geringe voetafdruk en zijn gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare –biobased-kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit.
 • Meer informatie via deze en deze pagina van de Rijksoverheid.

Praktische informatie

Voor wie?

Bedrijven in de keten die natuurvezels willen verwaarden, biomaterialen produceren, verwerken, (willen) toepassen in hun producten, gebruiken, inzamelen en composteren of recyclen. En die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Aantal deelnemers per track: Max 10 bedrijven. Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info
Ronald Lewerissa
Meer info