Let op! Deze track is al geweest

Track Recreatie-, watersport- en jachtbouwbranche

Track

4 & 25 november, 1 december 2020
9.00 - 18.00 uur

De recreatie- en watersportbranche wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving, zoals de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de recreatiemarkt. Ook is sprake van een steeds kortere productcyclus en sneller veranderende gastwensen en -verwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daarvoor passende oplossingen ontwikkelt. HISWA-RECRON en CIRCO organiseren in november een 2e Circular Business Design Track. De Track, die bestaat uit drie ééndaagse workshops (deels online), is gericht op de recreatie-, watersport- en jachtbouwbranche.

Nieuwe circulaire businessmodellen kunnen een andere blik geven op de recreatiesector en bovendien de band met bestaande gasten én nieuwe doelgroepen versterken.

In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten langer mee, doordat ze slim worden hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Tijdens de CIRCO Circular Business Design Track maak je kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen, om antwoord te geven op de uitdagingen van een steeds veranderende omgeving. En dat samen met je toeleveranciers. Je verkent kansen voor je eigen business en maakt een concreet plan voor implementatie.

De CIRCO Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van vier weken. Samen met een inspirerende groep collega’s ontdek je nieuwe kansen en zet je circulaire business in gang!

Deze Track is speciaal bedoeld voor bedrijven in (de keten van) de recreatie-, watersport- en jachtbouwbranche, die hun producten en diensten circulair willen maken en van elkaar willen leren.

Een actueel thema binnen de recreatiebranche is onder meer: Circulair bouwen en circulaire inrichting, hergebruik van constructiemateriaal en afval

Programma

Dag 1 – Kansen in kaart brengen

Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2 – Uitwerking

Het meest kansrijke circulaire voorstel uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit het boek Products that Last, (producten met een lange levensduur) en/of Products that Flow (producten uit de wegwerpeconomie/fast moving consumer goods). Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implementatie

We brengen veranderingen in beeld die nodig zijn om de circulaire propositie te implementeren. Die toetsen we vervolgens op haalbaarheid en zetten we in een implementatie-roadmap: wanneer gebeurt wat, en met wie? We sluiten de CIRCO Track af met een pitch.

CBM ondersteunt de verspreiding en onderschrijft het belang van deze Track voor een circulaire maak- en bouwindustrie en voor circulaire consumentengoederen.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren trainers, in samenwerking met RECRON.
  • One time opportunity: dit is een uniek project en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid

Door te investeren in een circulaire consumptiegoederen sector draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s:

  • Tussendoel 2030: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).-
  • Doel 2050: volledig circulaire samenleving.

Wat zeggen recreatieondernemers over deze Track?

“De CIRCO Track heeft me breed naar de keten van mijn product/dienst van de voedselmakerij laten kijken: ook buiten mijn erf valt er nog veel – circulaire – winst te behalen, aan de voor- en achterkant. En het mooiste is: het voegt wat toe aan de voedselverwerkingsworkshops, het verhaal, contacten met anderen en de verdienmodellen op eigen erf”

“Ik heb inzicht gekregen hoe ik circulariteit verder kan aanscherpen en kan koppelen aan mijn bedrijfsvoering”

“We hebben geleerd om op een andere manier naar de circulaire onderneming te kijken en dit toe te passen op onze eigen organisatie”

“We hebben geleerd om structuur aan te brengen en dat juist een niet voor de hand liggend onderwerp de beste oplossing kan zijn”

“Toepassen van stappen om te komen tot een businessplan is een handige tool. Daarnaast is het luisteren naar andere ondernemers en trainers hartstikke fijn, want het geeft je andere inzichten”

“Hoe te komen van een duurzame intentie naar een concreet plan, inclusief presentatie, was zeer waardevol”

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is speciaal gericht op bedrijven in de sector recreatie- en watersportbranche; duurzame en innovatieve HISWA-RECRON-bedrijven én ketenpartners die een circulaire slag willen maken in hun bedrijf en daarmee de recreatie- en toerismesector toekomstbestendig maken.

Een Track biedt plaats aan maximaal elf bedrijven. Per bedrijf doen twee personen mee, waarvan één op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales of bij design/productontwikkeling/inkoop. De tweede deelnemer is een ketenpartner van een HISWA-RECRON-bedrijf, bijvoorbeeld de belangrijkste toeleverancier.

Kosten

De kosten voor HISWA-RECRON-leden bedragen € 400,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen) en worden door HISWA-RECRON in rekening gebracht. Niet-HISWA-RECRON-leden betalen € 500,- ex btw.

De reguliere prijs bedraagt € 2000,- ex. btw, het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Locatie

In verband met covid-19 is het op dit moment nog niet duidelijk of de Tracks en Classes na de zomer fysiek, blended of digitaal zullen plaatsvinden. Houd voor het laatste nieuws dit nieuwsbericht in de gaten.

Trainers

Tom Evers
Meer info
Micha Klaarenbeek
Meer info