Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Recreatiebranche

Track

6 & 20 november en 4 december 2019
9.00 – 18.00 uur

CIRCO en RECRON, brancheorganisatie in de recreatiesector, organiseren gezamenlijk een Circular Business Design Track. De Track is speciaal bedoeld voor bedrijven in de recreatieketen die hun producten en diensten circulair willen maken en die van elkaar willen leren.

De recreatiebranche wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving. Dit door onder andere de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de recreatiemarkt. Ook is sprake van een kortere productcyclus en steeds sneller veranderende gastwensen en gastverwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daar passende oplossingen voor ontwikkelt. Nieuwe circulaire businessmodellen kunnen een andere blik geven op de sector en bovendien de band met bestaande gasten én nieuwe doelgroepen versterken.

In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten langer mee, ze worden slim hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Tijdens de CIRCO Circular Business Design Track maak je kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen, om antwoord te geven op de uitdagingen van een steeds veranderende omgeving. En dat samen met je toeleveranciers.

Je verkent kansen voor je eigen business en maakt een concreet plan voor implementatie. De CIRCO Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van vier tot zes weken. Samen met een inspirerende groep collega’s ontdek je nieuwe kansen en zet je circulaire business in gang!

Dag 1 – Kansen in kaart brengen

Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2 – Uitwerking

Het meest kansrijke circulaire voorstel uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit ‘Products that Last’, (producten met een lange levensduur) en/of Products that Flow (producten uit de wegwerpeconomie/fast moving consumer goods). Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implementatie

We brengen veranderingen in beeld die nodig zijn om de circulaire propositie te implementeren. Deze toetsen we op haalbaarheid en zetten we in een implementatie-roadmap: wanneer gebeurt wat, en met wie? We sluiten de CIRCO Track af met een pitch.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business-model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!
  • Tussendoel 2030: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
  • Doel 2050: volledig circulaire samenleving.

Thema’s

CBM en KHN ondersteunen de verspreiding en onderschrijven het belang van deze Track voor een circulaire maak- en bouwindustrie en voor circulaire consumentengoederen.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is speciaal gericht op de ‘koplopers’ in de recreatiesector; duurzame en innovatieve RECRON-bedrijven én ketenpartners die een circulaire slag willen maken in hun bedrijf en daarmee de sector recreatie en toerisme voortstuwen de toekomst in. Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent.

Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven. Het is de bedoeling dat de tweede deelnemer van een RECRON-bedrijf een ketenpartner is, bijvoorbeeld de belangrijkste toeleverancier. Aan de Track nemen in totaal tien RECRON-bedrijven deel.

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen € 500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen) en zullen door RECRON in rekening worden gebracht. De reguliere prijs bedraagt € 2000,- ex. btw, het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.