Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Single-Use Plastics

Track

2 & 18 oktober, 1 november 2019
9.00 – 18.00 uur

Vanaf 3 juli 2021 is de EU-regelgeving rond Single-Use Plastics (SUP) van kracht. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen voor bedrijven die single-use verpakkingen en wegwerpartikelen produceren en de retail (on-the-go) bedrijven die dit op de markt brengen.

CIRCO biedt in samenwerking met NRK Verpakkingen een driedaagse workshop aan om horeca, food-retail bedrijven, toeleveranciers en recyclingbedrijven op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

Dag 1: Initiate Workshop

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design principes.

Dag 2: Ideate Workshop

In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business-model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

EU Strategy on Plastics
Als onderdeel van de EU Strategy on Plastics is op 21 mei 2019 de Single-Use Plastics richtlijn formeel aangenomen. De richtlijn treedt in werking op 3 juli 2021. Tijdens de CIRCO Track gaan we samen met alle ketenpartners aan de slag om circulaire en winstgevende oplossingen te vinden.

Praktische informatie

Voor wie?

Bedrijven en retailers van voedingsmiddelen voor de horeca en ‘on-the-go’ markt produceren en gebruiken een grote hoeveelheid verpakkingen en wegwerpartikelen (disposables). Deze verpakkingen en disposables worden na eenmalig gebruik afgedankt en belanden grotendeels in het restafval of erger nog, ze eindigen als zwerfafval in het milieu. Dit is geen goed gesloten circulair systeem, want er gaat veel waarde verloren in de keten.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Aantal deelnemers per serie: maximaal tien bedrijven (twee personen per bedrijf). Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Siem Haffmans
Meer info
Ronald Lewerissa
Meer info