Workshop Track – Smart Industry/Maakindustrie Noord-Nederland

Track

Q1/Q2 2020
9.00 – 18.00 uur

Breng de ontwikkeling van je producten een stap verder door smart industry slim te combineren met circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën, bijvoorbeeld door te kijken naar grondstof-efficiëntie en levensduurverlenging van componenten en producten.

iStock-942488350

De CIRCO Track is een serie van drie workshopdagen waarin deelnemende bedrijven aan de hand van een circulaire ontwerpmethode aan de slag gaan met het creëren van nieuwe business en samenwerking, gericht op circulaire producten en diensten.

Het doel is om de ontwikkeling van producten een stap verder te brengen, waarbij het toepassen van Smart Industry slim gecombineerd wordt met circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën:

 • Grondstof efficiency (efficiënter produceren, 3D printing, hergebruik van productie-afval);
 • Levensduurverlenging van componenten en producten (door ICT in combinatie met sensoriek, Internet of Things, slimme onderhoudscontracten, upgrading, remanufacturing);
 • Delen van middelen in plaats van aanschaffen: intensiever gebruik maken van productieapparatuur;
 • Controle houden door monitoring op afstand (preventief onderhoud i.p.v. vervanging)

Dag 1: Initiate Workshop

Duik dieper in het gedachtegoed van smart en circulaire economie. Per bedrijf worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2: Ideate Workshop

We werken de meest kansrijke circulaire propositie uit met de circulaire ontwerpmethoden en businessmodellen. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product (re)design en aanvullende diensten.

Dag 3: Implement Workshop

We brengen de benodigde veranderingen in beeld die nodig zijn om de circulaire propositie te implementeren. Deze toetsen we op haalbaarheid en we plotten ze in een ‘implementatie-roadmap’: wie doet wat wanneer? We sluiten af met een pitch.

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business-model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
 • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
 • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid & Noordelijke provincies
Door te investeren in circulaire kunststoffen draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede programma circulaire economie: in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

Praktische informatie

Voor wie?

Deze CIRCO Track is bedoeld voor bedrijven uit de maakindustrie in Noord-Nederland die met smart industry en cirulair aan de slag zijn of willen, en die daarbij gefaciliteerd willen worden met praktische tools en kennis van experts. Leer door interactie met andere bedrijven in de keten.

Aantal deelnemers per serie: maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf). Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de bedrijven.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Noordelijke provincies.

Trainers

Linda Louwissen
Linda Louwissen
Meer info
Thirza Monster
Thirza Monster
Meer info