Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Tapijt en Interieurtextiel

Track

9, 16 & 29 oktober 2019
09.00 – 18.00 uur

Provincie Overijssel, Cleantech Regio en CIRCO organiseren in samenwerking met Modint, NRK en VLK in september en oktober een Circular Business Design Track met het thema tapijt en interieurtextiel. Deze Track is speciaal bedoeld voor bedrijven in de keten van tapijt, kunstgras en interieurtextiel.

In Europa wordt minder dan 3% gerecycled van de jaarlijks 1,6 miljoen ton tapijtafval. De tapijtsector heeft de potentie om circulair te worden. Een van de belangrijkste obstakels voor het recyclen van tapijt is echter nog dat het grootste deel van de vloerbedekking zoals die vandaag de dag wordt verkocht, niet is ontworpen met het oog op hergebruik en recycling.

Dit vraagt om een ketenaanpak waarbij nieuwe oplossingen worden uitgewerkt voor een circulair ontwerp van tapijt en interieurtextiel en bijbehorende circulaire businessmodellen. Belangrijk daarbij zijn de recyclebaarheid van materialen en het gebruik van secundaire en hernieuwbare grondstoffen, de bijbehorende logistiek en business case.

Ontwerpfase en circulair businessmodel: kansen
Met een herontwerp van het product, door o.a. gebruik te maken van mono-materialen, ontstaan er minder complicaties voor recycling wegens contaminatie van verschillende materialen, die onlosmakelijk verbonden zijn. Met het oog op circulariteit kijken we ook naar de rol van mogelijk schadelijke additieven.

Daarnaast zijn er nieuwe verdienmodellen nodig die tapijt en interieurtextiel meer waarde geven en zorgen voor een langer gebruik; denk bijvoorbeeld aan verantwoordelijkheid over je product houden tijdens de hele levenscyclus ervan, hierdoor groeit je innovatiekracht. Je vergroot het aantal klantcontactmomenten en krijgt bovendien informatie over hoe je product gebruikt wordt, waardoor je nog beter kunt inspelen op waardecreatie voor je klant. Transparantie over samenstelling, onderhoud en inzameling spelen hierbij een cruciale rol.

CIRCO nodigt je uit om te werken aan toekomstbestendig tapijt en interieurtextiel
Er is circulaire innovatie nodig om tapijt en interieurtextiel toekomstbestendig te maken. Daarom nodigt CIRCO tapijt- en interieurtextielproducenten, toeleveranciers van materialen en kunststoffen, grote retailers, inzamelaars en recyclers uit om met de principes van de circulaire economie aan toekomstbestendig tapijt en interieurtextiel te werken. Ook op het vlak van interieurtextiel, met name kantoor meubilair en stoffering, is een synergie in circulariteit met tapijt denkbaar en zinvol.

Wat kun je verwachten tijdens de Circular Business Design Track?
De Circular Business Design Track bestaat uit drie eendaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business, en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

Workshop 1: Initiate

Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Workshop 2: Ideate

De meest kansrijke circulaire propositie uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit ‘Products that Last’ en ‘Products that Flow’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Workshop 3: Implement

Ieder bedrijf stelt een implementatie-roadmap op om zijn circulaire propositie naar de markt te brengen. Wanneer gebeurt wat, maar ook met wie om de benodigde veranderingen te realiseren? Al het materiaal van de Track wordt gedocumenteerd in een Circulair Business Canvas, waarna wordt afgesloten met een compacte pitch.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business-model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Praktische informatie

Voor wie?

Bedrijven zoals producenten, groothandel en toeleveranciers van grondstoffen, inzamelaars en recyclers in:
-tapijtketen (textiele vloerbedekking en tapijttegels)
-interieurtextiel (o.a. kantoorstoffering, meubelstoffen, gordijnen, raamdecoratie etc.)
-kunststof (o.a. PET, Polyamide, kunstgras, infill en recyclesystemen hiervoor)
-lijmproducenten

De Track is geschikt voor bedrijven die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Aantal deelnemers per serie: maximaal 10 bedrijven. Per bedrijf doen twee personen mee, waarvan één op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales en de ander bij design/productontwikkeling/innovatie/productie.

Wat zijn de kosten?

€500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Trainers

Ellen Sillekens
Ellen Sillekens
Meer info
Siem Haffmans
Meer info