Workshop Track – Toeristisch Recreatieve Sector Friesland

Track

3 & 23 november, 9 december 2020
9.00 - 18.00 uur

Circulariteit is kansrijk voor de recreatiewereld. Jouw gasten zijn gevoelig voor natuurbeleving en voor duurzame oplossingen. Bovendien gaan circulariteit en commercie hand in hand. Ontdek zelf de kansen van circulariteit voor je bedrijf. We nemen we je mee om jouw kansen te vinden en deze concreet uit te werken.

CIRCO TRACK TOERISTISCH RECREATIEVE SECTOR

In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten langer mee, omdat ze slim worden hergebruikt en gerecycled. Maar het is nog knap lastig om het abstracte begrip ‘circulaire economie’ praktisch toepasbaar te maken in jouw bedrijf.

Tijdens deze CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen. Je wordt op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

CIRCO biedt dit ontwikkeltraject aan in samenwerking met Circulair Friesland, Ynbusiness, Toerisme Alliantie Friesland en Toerisme Collectief Friesland.

 

Focus op circulair inrichten en bouwen

Om optimaal van elkaar te leren en elkaar te inspireren, brengen we in deze track focus aan op circulaire inrichting en circulair bouwen.

  • Circulaire inrichten: samen met (lokale) ondernemers verkennen wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik, opknappen of modulair en duurzaam materiaal gebruik van meubilair, huishoudelijke apparaten, verlichting, tapijt, vloer, bed en matras en textiel.
  • Circulair bouwen: gebruik van natuurlijke materialen uit de buurt voor kleine voorzieningen als picknickbanken, het sanitairgebouw revitaliseren of vervangen en circulair maken of een modulaire vakantiewoning ontwikkelen die aan te passen is aan de wensen en behoeften van nieuwe gasten en nieuwe trends. Bij circulair bouwen denken we ook aan de voor Friesland zo belangrijke scheepsbouw.

 

Online mini-workshop

Ter voorbereiding op deze CIRCO-Track kun je op 22 september van 10.00 – 13.00u meedoen aan de online mini-workshop Recreatie & Toerisme. Dit is een informatieve en interactieve online workshop aan voor de toeristisch-recreatieve sector, gericht op circulair inrichten en bouwen. Aanmelden voor de mini-workshop kan via deze link.

 

Programma Track

De CIRCO Track bestaat uit 3 dagen en staat nu gepland voor plaats op 3 november, 17 november en 2 december 2020. Deze data zijn onder voorbehoud, de definitieve data volgen.

Dag 1 – Initiate Workshop
Op deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen.

Dag 2 – Ideate Workshop
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire business modellen en design strategieën. We pakken de kansen uit de voorgaande workshop op en verkennen deze verder.

Dag 3 – Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en  businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

CIRCO gelooft dat in elk moment van verspilling een kans voor nieuwe business schuilt. Circulair ondernemen kan daarmee:

  • Resulteren in kostenbesparing in je bedrijf
  • Je concurrentiekracht vergroten
  • Nieuwe waarde creëren voor je bedrijf en je klanten.

Met circulaire producten en diensten kun jij als ondernemer onderscheidend zijn en de gast van de toekomst bedienen. Daarbij is het interessant om zo in te richten en zo te ontwerpen en bouwen dat de financiële restwaarde van materialen wordt benut waardoor afschrijvingen teruglopen, en dat onderdelen slijtvast en onderhoudsvriendelijk worden gemaakt waardoor exploitatiekosten dalen.

Deelname biedt jouw bedrijf dé kans om aan de slag te gaan en samen met ketenpartners nieuwe kansen te verkennen en concreet uit te werken in een plan van aanpak.

Praktische informatie

Voor wie?

De CIRCO Track is speciaal bedoeld voor vooruitstrevende bedrijven in de vrijetijdssector en hun ketenpartners. Ondernemers die willen ontdekken wat de circulaire economie inhoudt en hoe je dit abstracte concept praktisch toepasbaar maakt voor jouw bedrijf of waardeketen.

Een Track biedt plaats aan maximaal 10 bedrijven. Per bedrijf doen 2 personen mee, waarvan één binnen het bedrijf op strategisch niveau betrokken is bij marketing/sales of productontwikkeling/inkoop. Het is de bedoeling dat de tweede deelnemer een ketenpartner van het bedrijf is, bijvoorbeeld een belangrijke toeleverancier, een bouw- of installatiebedrijf of een architect.

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Locatie

De workshops vinden plaats in Friesland en zijn vooralsnog gepland op 3 nov, 17 nov en 2 dec. De definitieve data en locatie ontvang je na aanmelding. Afhankelijk van de situatie rond COVID-19 kan het zijn dat 1 of meerdere cursusdagen online plaatsvinden.

Meer info

Wil je meer weten over deze Track? Neem dan contact op met Hanneke Schmeink (aanjager Recreatie & Toerisme) via hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl.

Heb je een interessant vraagstuk op je bedrijf, maar weet je nog niet zo goed wie je als ketenpartner kunt meenemen? Neem dan ook contact op met Hanneke Scmeink, dan kijken we samen of we een passende partner kunnen vinden. Onder de leden van Circulair Friesland en in het netwerk van de betrokken partijen zijn veel organisaties die graag hun tanden in een circulair vraagstuk zetten.

Aanmelden

Wil je je direct aanmelden? Neem dan contact op met Hanneke Schmeink (aanjager Recreatie & Toerisme) via hanneke.schmeink@circulairfriesland.frl.

Trainers

Tom Evers
Meer info
Micha Klaarenbeek
Meer info