Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Tuinbouw

Track

14 & 28 november, 11 december 2019
9.00 - 18.00 uur

Groen is veel meer dan mooi. Groen heeft een positieve invloed op ons woon-, werk- en leefklimaat. Dat weten we intuïtief, wordt aangetoond door koplopers in de tuinbouwsector en is wetenschappelijk vastgesteld in diverse publiek-private samenwerkingsprojecten. Maar hoe zetten we deze kennis om in nieuwe business voor bedrijven in de tuinbouwsector? En kunnen we dat zó doen dat dit bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en circulaire economie?

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen biedt samen met Royal FloraHolland, Stichting de Groene Stad en CLICKNL een serie workshops aan waarin ondernemers concreet aan de slag kunnen met het realiseren van Green New Business.

Programma

Het programma bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden:

Dag 1: Ontdekken

Tijdens de eerste dag duik je dieper in het Design gedachtengoed. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt de waarde in de Groene Keten in beeld gebracht en per bedrijf de kansen voor waardencreatie en circulariteit geïdentificeerd.

Dag 2: Toepassen

De meest interessante propositie uit de vorige workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van (circulaire) design strategieën en business modellen. Dit resulteert in een klant propositie met een business model, product (re)design en aanvullende diensten.

Dag 3: Implementeren

Tijdens de laatste workshop kijk je naar technische en commerciële haalbaarheid van je bedachte propositie. Wat heeft het voor gevolgen voor bedrijfsvoering en wat is de impact? Je stelt een implementatieplan op en verlaat de workshop met tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren.

In deze eerste Track zetten we in op drie toepassingsgebieden:
– Binnengroen voor een gezond woon- en werkklimaat
– Groen in de stedelijke omgeving
– Alternatieven voor organische reststromen in de Groene Keten

Wat levert deelname op?

  • Een unieke kans om deel uit te maken van een groep innovatieve koplopers in de tuinbouwsector die de waarde van Groen gaan omzetten in Green New Business!
  • Je krijgt toegang tot circulaire designstrategieën en businessmodellen gebaseerd op het boek Products that Last.
  • Je gaat naar huis met een concreet implementatieplan om je ambities waar te maken en je eigen organisatie te transformeren tot koploper in Green Business.
  • We zetten in op vernieuwing, innovatie. Het is een verfrissende herijking van je business.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is bedoeld voor bedrijven en start-ups die werkzaam zijn in de sector Tuinbouw- & Uitgangsmaterialen. Aantal deelnemers per serie: maximaal tien bedrijven (twee personen per bedrijf). Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Kosten

Geen kosten. De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Deze kosteloze Track wordt mogelijk gemaakt door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen  en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Fieke Grooters
Fieke Grooters
Meer info