Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Urban Mining Elektronica (online)

Track

17 & 24 april, 1 mei 2020
9.00 - 18.00 uur

Circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor elektronica en het gebruik van kritieke metalen vraagt dit om nieuwe  ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan, om samen met ketenpartners een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken. Zo ontdekken we samen nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

Kritieke metalen vormen een speerpunt binnen een circulaire economie, in omvang maar ook in impact. Het is daarnaast een sector waarop een breed scala aan product-, componenten- en stoffenregelgeving van toepassing is; regelgeving die ook continu in ontwikkeling is en waarbij circulariteit een steeds belangrijker element wordt.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen. Aan de Track nemen tien partijen deel met verschillende posities binnen het cluster (zie de afbeelding hieronder). Op deze manier verkennen we direct en praktisch welke ketensamenwerkingen gewenst en realiseerbaar zijn en welke (onderzoeks)vragen verder geadresseerd moeten worden.

In deze Urban Mining Track willen we ons richten op het circulair maken en sluiten van de kringloop van elektronica vanuit het perspectief van producenten/retailers, gebruikers, dienstverleners en inzamelaars/recycling (zie onderstaande scope):

Programma

Dag 1: Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulair design-principes.

Dag 2: Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • CIRCO maakt samenwerken binnen een cluster mogelijk, voor de gehele keten inclusief Repair, Refurbish en Recycling. Ook maakt CIRCO de koppeling met ontwerp en gebruik.
  • Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Door de concrete clustersamenwerking ontstaat zicht op de korte en lange termijn (onderzoeks)vragen voor een circulaire keten van elektronica en kunnen we relevante consortia bouwen voor verdere samenwerking. De aansluiting met oa. het Uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie kan verdere samenwerking faciliteren.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community, ook internationaal.
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid

Door te investeren in een circulaire economie draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is bedoeld voor bedrijven, toeleveranciers, inzamelaars, en recyclingbedrijven die zich bezighouden met elektronica – en hun ketenpartners, zoals retailers en reparatieservices.

Een Track biedt plaats aan maximaal 10 bedrijven. Van elk bedrijf doen twee personen mee, een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf, voegt veel waarde toe aan het Track-proces.

Wat zijn de kosten?

Er wordt voor deze Track geen bijdrage van de deelnemers gevraagd.

De reguliere prijs bedraagt € 2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Trainers

Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette Levels-Vermeer
Meer info
Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info