Workshop Track – Verpakkingsmaterialen bouw

Track

6 & 20 november, 4 december 2019
9.00 – 18.00 uur

Op de meeste bouwplaatsen worden materiaalstromen gescheiden en efficiënt en economisch verantwoord verwerkt, gerecycled of afgevoerd. Maar verpakkingsmaterialen worden met de producten meegeleverd, zonder dat hier bewust naar gekeken wordt

iStock-1084040364

Heijmans heeft onlangs aangekondigd in te zetten op het terugdringen van de hoeveelheid en het aantal soorten verpakkingsmaterialen en gaat eisen stellen aan verpakkingen die wél gebruikt worden. Bouwers en hun leveranciers zullen gezamenlijk deze opgave aanpakken.

CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om jou en je bedrijf op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers worden nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen. Deze Track wordt speciaal georganiseerd voor bedrijven uit de bouwketen, gebouwgerelateerde maakindustrie en toeleveranciers, die op zoek zijn naar nieuwe businesskansen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1: Initiate Workshop

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes.

Dag 2: Ideate Workshop

In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend en inzichten verwerkt tot potentiële circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van het beste concept uit de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business-model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid

  • In 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
  • Meer informatie vind je via de website van de Rijksoverheid.

Praktische informatie

Voor wie?

Bedrijven uit de bouwketen, gebouwgerelateerde maakindustrie en toeleveranciers, die op zoek zijn naar nieuwe business- kansen. Deze Track wordt speciaal georganiseerd voor bedrijven die toegevoegde waarde zien in het terugdringen van verpakkingsmaterialen in de bouw. En die hierbij op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Aantal deelnemers per serie: maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf). Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Erik Bronsvoort
Erik Bronsvoort
Meer info