Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Vrijetijdseconomie Vechtdal Overijssel (online)

Track

29 mei, 3 & 12 juni 2020
9.00 - 18.00 uur

Deze Circular Business Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops en is gericht op de vrijetijdseconomie in het Vechtdal: van bedrijven uit de verblijfsrecreatie, dagrecreatie, horeca, detailhandel, agrofood en cultuurpartijen tot overige bedrijven met een toeristisch product en toeleveranciers.

De vrijetijdseconomie wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving. Dit komt onder meer door de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de recreatiemarkt. Ook is er sprake van een kortere productcyclus en steeds sneller veranderende gastwensen en -verwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daar passende oplossingen voor ontwikkelt. Nieuwe circulaire businessmodellen kunnen een andere blik geven op de vrijetijdseconomie en bovendien de band met bestaande gasten én nieuwe doelgroepen versterken. Het is nodig om het bedrijf aan te passen op toekomstige ontwikkelingen om continuïteit te waarborgen.

Actuele thema’s in deze branche zijn onder meer:
Circulair bouwen en circulaire inrichting en hergebruik van constructiemateriaal en afval
Het tegengaan van water- en voedselverspilling en de zin en onzin van verpakkingsmaterialen

Deze Track is speciaal bedoeld voor bedrijven die actief zijn in (de keten van) de vrijetijdseconomie, die (een onderdeel van) producten en diensten circulair willen maken en van elkaar willen leren.

In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten langer mee, ze worden slim hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Tijdens de CIRCO Circular Business Design Track maak je kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen, om antwoord te geven op de uitdagingen van een steeds veranderende omgeving. En dat doe je samen met je toeleveranciers. Je verkent kansen voor je eigen business en maakt een concreet plan voor implementatie. Voorbeelden zijn een circulair verblijf of dagrecreatie, het sluiten van de kringloop op een agrarisch bedrijf of toiletgebouwen circulair ontwikkelen.

De CIRCO Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van vier weken. Samen met een inspirerende groep collega’s ontdek je nieuwe kansen en zet je circulaire business in gang!

CIRCO organiseert deze Track in samenwerking met MarketingOost, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Kennispoort Regio Zwolle, Vechtdalgemeenten, Gastvrij Overijssel en Provincie Overijssel.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is speciaal gericht op vooruitstrevende bedrijven in de vrijetijdssector en toeleveranciers; duurzame en innovatieve bedrijven én ketenpartners die een circulaire slag willen maken in hun bedrijf en daarmee de sector recreatie en toerisme helpen toekomstbestendig te maken.

Een Track biedt plaats aan maximaal elf bedrijven. Per bedrijf doen twee personen mee, waarvan één binnen het bedrijf op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales of bij design/productontwikkeling/inkoop. Het is de bedoeling dat de tweede deelnemer een ketenpartner van het bedrijf is, bijvoorbeeld de belangrijkste toeleverancier.

Kosten

Partners van Marketing Oost krijgen een korting en betalen voor deelname een bedrage van € 400,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). Niet-leden betalen een bijdrage van €500,- ex. btw. Dit is het standaard tarief. De bijdrage zal door MarketingOost in rekening worden gebracht.

De reguliere prijs bedraagt € 2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Mars Holwerda
Meer info
Jorien Nijmeijer
Meer info