Let op! Deze track is al geweest

Workshop Track – Watergedragen HVAC-installaties

Track

20 & 29 november, 12 december 2019
9.00 - 18.00 uur

HVAC-installaties worden in woningen en utiliteitsgebouwen toegepast voor klimaatbeheersing. Ze spelen een belangrijke rol in de vereiste energietransitie en Energie Prestaties van Gebouwen (EPG). De systemen kunnen bestaan uit Heating, Ventilation en zo nodig Airconditioning (HVAC). De installaties zijn doorgaans al zo ontworpen dat zoveel mogelijk energie bespaard wordt. Maar hoe zit het met de technische levensduur, en de aanpasbaarheid als het gebruik van een gebouw verandert? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden is het nodig om nieuwe ontwerpen én nieuwe circulaire businessmodellen te verkennen.

Deze CIRCO Track richt zich op de watergedragen HVAC-installaties en de componenten hiervan. Het ontwerp van de installatie, de performance van de onderdelen in combinatie met onderhoud, moet bepalen of de installaties als geheel een lange technische levensduur hebben. Het systeemontwerp moet hiervoor ook aanpasbaar zijn aan veranderingen in het gebruik van het gebouw, om te voorkomen dat onderdelen vroegtijdig worden vervangen. Bij nieuwbouw anticiperen op toekomstige veranderingen in functie is vaak moeilijk. Veel is immers onzeker op de lange termijn. Op dit moment worden aan het einde van de economische of technische levensduur componenten veelal niet hergebruikt. Ook recycling is niet altijd goed mogelijk, waardoor waardevolle grondstoffen en componenten verloren gaan.

En hoe passen circulaire doelstellingen hierin? Is het mogelijk om te sturen op Total Cost of Ownership, in plaats van op initiële kosten? Is het zinvol om alleen de prestaties van de installaties in te kopen, zodat installateurs en leveranciers een grotere verantwoordelijkheid en betrokkenheid krijgen, ook tijdens de gebruiksduur? Hoe kunnen we de levensduur vergroten van deze installaties en onderdelen ervan, en hergebruik en recycling gangbaar maken? En zo spaarzamer met grondstoffen omgaan? Dit vraagt om het verkennen van nieuwe ontwerpen én nieuwe circulaire businessmodellen.
CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om jou als bedrijf in samenwerking met je keten op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design.

Dag 1: Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes.

Dag 2: Ideate Workshop
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend en inzichten verwerkt tot potentiële circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van het beste concept uit de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business-model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Praktische informatie

Voor wie?

Producenten van HVAC-installaties en onderdelen hiervan, toeleveranciers en installateurs. En die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design- proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Aantal deelnemers per serie: maximaal tien bedrijven (twee personen per bedrijf). Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers

Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info