Let op! Deze track is al geweest

Track – Circulaire Zonnepanelen

Track

12 & 26 november, 9 december 2020
9.00 - 18.00 uur

De Circulaire Economie maakt gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Zonnepanelen zijn een noodzakelijk onderdeel van de daarvoor benodigde energietransitie. Maar zonnepanelen zijn daarmee zelf nog geen circulaire producten. Recycling ervan staat nog in de kinderschoenen: het aanbod is klein en de panelen zijn niet of nauwelijks ontworpen voor upgrade of recycling. Onderdelen van zonne installaties worden soms eerder vervangen dan technisch noodzakelijk. Panelen moeten geschikt worden gemaakt voor hergebruik, systemen voor refurbish , upgrade , of recycling. Dit vraagt om nieuwe systeemontwerpen , samenwerking in de keten én nieuwe business modellen.

Tijdens deze CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen. We helpen je op weg in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

 

Driedaagse workshop Track

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd. Producten gaan daarin zo lang mogelijk mee, om vervolgens te worden hergebruikt en gerecycled. CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo ontdekken we samen nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

CIRCO organiseert deze Track in samenwerking met Provincie Zuid Holland, DCMR, omgevingsdiensten OD West Holland en OD Haaglanden.

 

Demo workshop

Voorafgaand aan deze driedaagse Track vindt op 10 september een demo workshop plaats. Hierin brengen we de interesse en uitdagingen in kaart en bepalen we welke ketenpartijen er voor de driedaagse Track nog moeten worden uitgenodigd.

Programma

Dag 1 Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen. En we gaan op bezoek bij een inzamelaar / sorteerder van disposables.

Dag 2 Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. 

Dag 3 Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop maken we de stap naar realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. 

 • Het is een herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig en welke nieuwe visies zijn er op dit gebied? 
 • Meedoen aan een CIRCO Track biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Samenwerken binnen de keten maakt ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

 

Wat levert het op?

 • Tijdens de CIRCO track ontwikkel je samen met ketenpartners plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf.
 • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

 

Praktische informatie

Voor wie?

Deze track wordt georganiseerd voor:

 • Grote gebruikers van zonne-installaties
 • Leveranciers en installateurs van zonnepanelen
 • Producenten van zonnepanelen en -installaties
 • Recycling bedrijven

 

Aantal deelnemers:

 • Maximaal 10 bedrijven 
 • Van elk bedrijf doen twee personen mee, een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf voegt veel waarde toe aan het Track-proces.
Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Locatie

In verband met covid-19 is het op dit moment nog niet duidelijk of de Tracks en Classes na de zomer fysiek, blended of digitaal zullen plaatsvinden. Houd voor het laatste nieuws dit nieuwsbericht in de gaten.

Trainers

Marien Korthorst
Marien Korthorst
Meer info
Bas Hillerström
Meer info