Blended Tracks

Blended Learning is een efficiënte en unieke combinatie van plenaire fysieke bijeenkomsten met ruimte voor ontmoetingen en netwerken en online zelfstandige voorbereiding op het moment dat jou dat schikt.

Je komt zo goed voorbereid naar de plenaire bijeenkomsten, waar je direct de diepte in gaat door de opgedane kennis toe te passen op de producten en/of diensten van jouw eigen bedrijf. Met behulp van ervaren CIRCO-trainers en versterkt door interactie met andere deelnemers, ontwerp je zo stap voor stap je eigen circulaire propositie.

Programma Blended Tracks vanaf september 2021

Aan een Track neem je deel met een collega om samen de relevante bedrijfskennis in te brengen en te verwerken. De Track wordt begeleid door twee ervaren trainers die kennis hebben van jouw sector. Ook doen er 9 andere bedrijven mee die net als jij werken aan hun eerste circulaire stappen.

Het programma is opgezet om de kennis, ervaring en energie van alle aanwezigen optimaal te benutten met een minimale tijdsbesteding. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Drie keer een halve dag (twee keer fysieke en een keer online) plenair bijeenkomsten. Voor interactie en uitwisseling met de CIRCO trainer en andere deelnemers;
  • Twee keer 1 op 1 telefonisch contact met de trainer voor directe input en feedback en specifieke vragen;
  • Zelfwerk (ongeveer 4 x 2 uur) begeleid met online leermodules. Zo bereid je je op momenten die jou goed uitkomt, intensief voor.  Dat doe je samen met je collega, zodat je tijdens de bijeenkomsten direct de diepte in kunt gaan en waardevolle interactie met de trainers en andere deelnemers hebt.

Deze mix aan onderdelen zorgt voor een gericht en inspirerend, creatief proces. In een periode van 4 tot 6 weken ontwikkel je goed onderbouwd en in samenwerking een circulaire propositie die waarde creëert voor jouw bedrijf. De totale tijdsinvestering is ongeveer 20 uur.

Programma Blended Tracks vanaf september 2021

Vooraf: intake, materiaal en uitnodigingen

Ongeveer een week vóór de start van de Track vindt er een telefonische intake plaats met de trainer en maak je kennis met de digitale werkomgeving. Alle benodigde leermiddelen worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld.

Van de trainer krijg je een overzicht van het programma, met data en deadlines voor zelfwerk. Ook krijg je agenda-uitnodigingen voor de (fysieke en online) bijeenkomsten en de digitale werkomgeving.

Na de intake ga je zelf aan de slag in de leeromgeving. Met deze  eerste circulaire kennis begin je goed voorbereid aan de eerste bijeenkomst.

Bijeenkomst 1: Initiate Workshop - Halve dag, op locatie (met lunch of borrel na afloop)

Tijdens deze eerste dag maak je kennis met de andere deelnemers en ga je aan de slag met het product of de dienst van je eigen bedrijf. Je analyseert de huidige lineaire waardeketen en brengt in beeld waar waardevernietiging en verspilling plaatsvindt. Hier zitten de circulaire kansen!

Zelfwerk 1

In de twee weken tussen de eerste en de tweede bijeenkomst ga je zelf en met je collega aan de slag met zelfwerk. De kansen uit de eerste bijeenkomst zijn het uitgangspunt. Je selecteert de kans die het beste bij je bedrijf en formuleert een ambitie die je tijdens de verdere Track stap-voor-stap gaat invullen.

In deze periode is er een call met de trainer om de voortgang en vragen te bespreken. Je neemt de kansen selectie met de trainer door en scherpt je ambitie aan.

 

Bijeenkomst 2: Ideate Workshop - Halve dag, via Zoom

In de tweede bijeenkomst deel je je ambities met andere deelnemers, zodat zij je van nuttige input kunnen voorzien Daarna ga je gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en designstrategieën. Je ontwikkelt je circulaire business model en (her) ontwerp je je product en / of dienst.

Zelfwerk 2

Ook na deze (online) bijeenkomst ga je – begeleid door het leermateriaal in de leeromgeving-  weer zelf verder. Je bedenkt hoe je product en dienst moeten worden (her)ontworpen gegeven je nieuwe businessmodel. Je brengt alle veranderingen in kaart en maakt een overzicht van alle acties die nodig zijn voor het veranderen van je product, dienst, interne organisatie, leveranciers en de keten.

Een week na deze online bijeenkomst vindt de derde (fysieke) bijeenkomst plaats.

Bijeenkomst 3: Implement Workshop - Halve dag, op locatie (met lunch of borrel na afloop)

Tijdens de laatste workshop maak je de stap naar realisatie. In een implementatieplan zet je de activiteiten die nodig zijn voor de verandering van de huidige lineaire naar de gewenste circulaire situatie, uit in de tijd. Zo heb je een implementatieplan in handen voor zowel de korte als langere termijn.

Ook leer je om te gaan met barrières en bedenk je hoe je collega’s en management mee kunt krijgen in je ambitie en oplossing. Dit is de basis voor de laatste stap, waarin je een doordachte pitch voorbereidt. Die stelt je in staat om een specifieke toehoorder te overtuigen van de business- en milieu-relevantie van jouw voorstel. Ook helpt het om  support te krijgen voor de realisatie daarvan.

Online werk- en leeromgeving

Tijdens de Track ga je aan de slag in unieke digitale leer- en werkomgevingen, die optimaal met elkaar zijn verbonden. In de leermodules vind relevante circulaire theorie, uitleg en inspirerende voorbeelden. In MURAL werk je alles uit voor je eigen bedrijf. MURAL is een digitale werkomgeving waarin je op een creatieve en visuele manier samen met je collega aan jullie bedrijfscase werkt. De trainer kan (ook tussentijds) real-time meekijken naar je vorderingen en kan ook gerichte suggesties in de gedeelde werkomgeving achterlaten.