Circulaire strooiwagens – Aebi Schmidt

Case

“We verkopen bij Aebi Schmidt geen sneeuwmachines meer, maar juist het resultaat van de machine. Door deze perspectiefwissel kunnen we onze klanten volledig geïntegreerde oplossingen aanbieden”
Arjan Esterdirecteur Aebi Schmidt Nederland en deelnemer CIRCO Track
Aebi Schmidt strooiwagen

Uitdaging

Aebi Schmidt, producent van veeg- en strooimachines, zag dat de markt veranderde. Daarom ontwikkelde het bedrijf een circulair dienstenconcept. Het schoonhouden van snelwegen, straten en pleinen is een specifieke expertise. Voor gemeentes is het moeilijk deze expertise in huis te hebben, omdat het maar een klein deel van al hun activiteiten is. Als expert in strooi- en veegwerkzaamheden zag Aebi Schmidt hierin een gat in de markt. Vanuit deze gedachte is het bedrijf begonnen met een circulair dienstenconcept. Omdat het bedrijf ook al werkte volgens het LEAN-gedachtegoed, was circulariteit geen nieuw gegeven.

Circulaire ontwerpstrategie

De strooiwagen is modulair opgebouwd, waardoor de machines optimaal op de gebruiker af te stemmen zijn. Functionaliteiten kunnen naar wens van de klant toegevoegd of weggelaten worden. Een machine is makkelijk te upgraden, zoals smaller te maken voor fietspaden of uit te breiden met een automatische strooifunctie. Na een aantal jaren is de strooimachine toe aan een opknapbeurt, waarbij deze weer op de hoge kwaliteitsstandaard wordt gebracht. Na verder gebruik en slijtage komt het moment waarop remanufacturing gewenst is. De strooier wordt opnieuw gemaakt, met zoveel mogelijk bestaande delen. Het bedrijf demonteert de machine, controleert alle delen en repareert, conserveert of vervangt deze waar nodig. De levenscyclus van de machine is door deze tussentijdse onderhoudsbeurten aanzienlijk verlengd, waardoor de grondstoffen in de machine enorm lang hun waarde behouden. Aan het einde van de levenscyclus worden de modules gedemonteerd en beoordeeld. Afhankelijk van de staat worden deze hergebruikt of gerecycled.

> Circulaire ontwerpstrategieën: Duurzaamheid, Onderhoud & Reparatie, Opwaardeerbaarheid, Demontage & Reassemblage

Aebi Schmidt strooiwagen

Circulair businessmodel

Klanten zijn geïnteresseerd in het resultaat – een schone en veilige weg – en niet zozeer in het bezitten van een machinepark. Verkoop van de machine staat dan ook niet meer centraal, maar de focus ligt op het gewenste niveau van ontzorging. Desgewenst wordt de gladheidsbestrijding zelfs helemaal uitbesteed aan Aebi Schmidt. Het uitgangspunt is de juiste machine op de juiste plek bij de juiste gebruiker. Naast het leveren van materiaal vormen service-activiteiten als onderhoud, reparaties, servicecontracten, trainingen en dienstverlening dus ook onderdeel van de omzet.

> Circulaire businessmodellen: Prestatiemodel/Tussenbater: recovery 

Resultaat & vervolg

Big data speelt een grote rol bij het onderhoud van de machines en wordt steeds belangrijker. Aebi Schmidt monitort de moderne strooimachines van een afstand, waardoor onderhoud afgestemd kan worden op de staat van de machine. Vooraf ingeplande onderhoudsmomenten zijn hierdoor niet meer nodig, wat reiskilometers, olie en onderdelen bespaart.