Bolidt Kunststoftoepassingen – Samples van restmaterialen

Case

“Het belangrijkste aan CIRCO, naast de concrete ideeën, is dat je mensen in een bepaald gedachtenframe krijgt.”
Coen GeerdijkPurchasing manager Bolidt kunststoftoepassingen en deelnemer CIRCO Track
Bolidt Kunststoftoepassingen

Uitdaging Bolidt Kunststoftoepassingen

Bolidt Kunststoftoepassingen maakt vloermateriaal, scheepsdekken en slijtlagen van wegen en buitenterreinen. Het bedrijf nam deel aan een CIRCO Track als onderdeel van hun bredere aanpak om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Zij worstelen met de vraag hoe hun proces 100% duurzaam kan worden. Bolidt zoekt bijvoorbeeld oplossingen om het aantal transportkilometers binnen het bedrijf te verlagen en groene stroom te gebruiken. Ook wil Bolidt natuurlijke en hernieuwbare materialen gebruiken en verpakkingen verduurzamen. 

 

Circulaire ontwerpstrategie

Tijdens de CIRCO Track werkte Bolidt een propositie uit waarin ze restmateriaal nuttig kunnen toepassen in productsamples. Hierdoor wordt restmateriaal geen afval. Bovendien hoeft er geen nieuw materiaal geproduceerd te worden voor de samples. Ondertussen denken ze na over het verbeteren van de verpakkingen volgens circulair principes. Ook zijn er andere grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Zo worden restmaterialen in de fabriek gescheiden voor recycling en worden industriële verpakkingen hergebruikt. Ook zamelt Bolidt verpakkingen van vloermateriaal in Nederland in voor recycling. Maar producten van Bolidt worden ook vaak elders toegepast en Bolidt wil haar klanten liever niet opzadelen met verpakkingsafval. Daarom worden deze verpakkingen zo ontworpen dat ze goed recyclebaar zijn, of wellicht biologisch afbreekbaar in de toekomst. 

> Circulaire ontwerpstrategie: Demontage & Reassemblage, Recycle

 

Ciculair businessmodel

Verduurzaming van de bedrijfsvoering bij Bolidt vraagt om investeringen. Maar dit zal zich pas op de lange termijn uitbetalen. De  voornaamste drijfveer om te verduurzamen is dat Bolidt een voortrekkersrol wil spelen op het gebied van milieubewust ondernemen. Het was altijd al een belangrijk onderdeel van het brand image van het bedrijf. En ze willen niet wachten tot ze veranderingen moeten doorvoeren vanwege wetgeving of ander overheidsingrijpen.

> Circulair businessmodel: Klassiek duurzaam en Tussenbater recovery

 

Resultaat & vervolg Bolidt Kunststoftoepassingen

Bolidt laat een extern bedrijf een analyse uitvoeren van alle materiaalstromen in het bedrijf. Op basis van het resultaat zullen zij beslissen waar de meeste milieuwinst valt te behalen. Om de impact van het transport te verlagen, stappen ze binnenkort al over op een volledig elektrisch wagenpark. In de planning van de applicatie en het transport van de producten, besteden ze er aandacht aan om de transportkilometers zo laag mogelijk te houden.