Circulaire infrastructuur – Schagen Infra

Case

“Wat wij zelf altijd zeggen is: doe elke dag een theelepeltje. Hele rigoureuze veranderingen gaan niet werken. Bij elk onderdeel van een product, proces of dienstverlening blijven we kritisch kijken.”
Erik van de WorpProjectmanager circulariteit en deelnemer CIRCO Track
47. Schagen Infra

Uitdaging

Schagen Infra is een onderneming die werkzaam is in de grond-, weg- en waterbouw. Al rond de eeuwwisseling begon het bedrijf in te zetten op hergebruik van grondstoffen, in eerste instantie omdat dit goedkoper is dan het gebruik van primaire grondstoffen. In de loop van de tijd heeft circulariteit een steeds prominentere plek gekregen in het bedrijf, niet alleen om economische redenen, maar juist vanuit duurzaamheid. Het bedrijf ziet circulariteit als noodzaak en uitgelezen kans om impact te maken binnen de sector en in de openbare ruimte. Hoogwaardig hergebruik, afval-eliminatie en CO2-reductie zijn hierbij de leidende principes.

 

Circulaire ontwerpstrategie

Schagen Infra gebruikt een zo hoog mogelijk percentage hergebruikt materiaal in hun producten. Het bedrijf heeft een eigen asfalt- en cementlaboratorium, waar ze zelf en met externe partijen aan meer circulaire en betere asfaltmengsels werken. Hun asfalt kan doorgaans voor circa 60% uit hergebruikt materiaal bestaan, beton uit ongeveer 20%. Eén van de projecten waar Schagen het circulaire ontwerp heeft toegepast is het circulaire fietspad dat zij in samenwerking met de Gemeente Apeldoorn en betonproducent Bruil realiseerden. Granulaat van bouw- en sloopafval afkomstig uit Apeldoorn, waaronder gebroken klinkers, stoeptegels en wegbestrating, is ingezet als bouwstof voor de betonmortel van het fietspad. Hierdoor was er minder ‘nieuw’ zand en grind nodig, wat grote besparingen in bouwstoffen opleverde. De betonmortel heeft hierdoor een 60% lagere CO2-belasting dan ‘standaard’ beton. Ook maakt Schagen white toppings, waarbij over een bestaande asfaltverharding een dunne laag beton wordt aangebracht. De laag kan dunner (12 in plaats van 20 cm) zijn dan bij traditionele oplossingen, omdat kunststof vezels ervoor zorgen dat het beton sterk, maar toch licht is. Hiermee bespaart het bedrijf grondstoffen, wat ook leidt tot een lagere CO2-belasting.

Circulaire ontwerpstrategieDemontage & Reassemblage

 

Circulair businessmodel

Het ontwikkelen van een volledig circulair businessmodel is de uitdaging van Schagen voor de toekomst. Vanuit het huidige klassiek duurzame model, wat nu nog als het primaire verdienmodel doorgaat, heeft het bedrijf veel ervaring met het terugnemen van afvalstromen die omgezet worden in grondstoffen en het aanbieden van onderhoudscontracten voor wegen.

Circulair businessmodelTussenbater recovery 

 

Resultaat & vervolg

De vraag naar duurzame producten en diensten neemt toe, wat ook blijkt uit het groeiende aantal duurzame en circulaire aanbestedingen. Steeds vaker onderzoekt Schagen Infra samen met opdrachtgevers waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen valt. Het bedrijf blijft de asfalt- en betonmengsels doorontwikkelen en is daarnaast bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten, waaronder demontabele fietspaden. In 2019 won het bedrijf de Circulair Ondernemen Award in de regio Zwolle.