Cepezed – De Tijdelijke Rechtbank

Case

“Circulariteit is niet iets dat je er gewoon bij doet, geen stickertje dat je ergens opplakt. Het begint al bij de opdrachtformulering, daar moet je het voor elkaar hebben"
Joost HeijnisBouwtechnoloog Cepezed en deelnemer CIRCO Track
cepezed - tijdelijke rechtbank

Uitdaging Cepezed

Het bestaande complex van de rechtbank Amsterdam wordt grotendeels vervangen door nieuwbouw. Een stad als Amsterdam kan niet zonder rechtbank. Er bestond daarom behoefte aan een tijdelijk gebouw op hetzelfde terrein. Een grote uitdaging, want ook een tijdelijke rechtbank moet aan veel eisen voldoen en de periode om het gebouw te realiseren was kort. Het consortium Du Prie Cepezed Projects (DPCP) kreeg de opdracht het circa 5.400 vierkante meter grote gebouw te ontwikkelen en bouwen. Omdat het gebouw er maar tijdelijk staat, zou er veel waarde verloren gaan bij sloop na de gebruiksperiode.

Circulaire ontwerpstrategie

Tijdens de ontwerpfase is op elk schaalniveau gezocht naar manieren om verspilling en afval te voorkomen en de restwaarde van het gebouw te maximaliseren. Architectenbureau cepezed ontwierp een gebouw dat even gemakkelijk te monteren als te demonteren is. De staalconstructie is remontabel door de boutverbindingen tussen de stalen onderdelen.

Een speciaal ontwikkeld bevestigingssysteem maakt ook eenvoudige ontkoppeling en hergebruik van de kanaalplaatvloeren mogelijk. Het constructieve grid en de verdiepingshoogten zijn ook mede gekozen met oog op hergebruik en zijn voor veel verschillende typen gebruik geschikt. Het modulaire “bouwpakket” kan na demontage meerdere keren hergebruikt worden op nieuwe locaties.

> Circulaire ontwerpstrategieën: Standaardisatie & Compatibiliteit en Demontage & Reassemblage

"Tijdens de ontwerpfase is op elk schaalniveau gezocht naar manieren om verspilling en afval te voorkomen en de restwaarde van het gebouw te maximaliseren"

Circulair businessmodel

Du Prie Cepezed Projects is geen eigenaar van de grond, maar wel van het gebouw erop – het roerend goed. Over de exploitatie en terugname zijn duidelijke afspraken gemaakt met de opdrachtgever, het Rijksvastgoedbedrijf. Het consortium deed bij de realisatie extra investeringen die bij hergebruik leiden tot een hogere restwaarde. Bijvoorbeeld voor materialen die bij de- en hermontage hun kwaliteit behouden.

Een uitdaging was dat veel toeleveranciers hun producten nog niet hebben afgestemd op demontage Daardoor was bijvoorbeeld extra aandacht voor detailleringen nodig. Bij het gebruik van gerecyclede elementen zoals de celdeuren moest goed bekeken worden of ze wel aan alle eisen voldeden. DPCP neemt als ontwikkelaar én bouwer alle risico’s voor de terugname en restwaarden van het gebouw.

> Circulair businessmodel: Tussenbater model – recovery

 

Resultaat & vervolg Cepezed

Het demontabele gebouw dient circa vijf jaar als Tijdelijke Rechtbank. Het is lang niet het enige project waarbij cepezed veel aandacht besteedt aan circulaire aspecten, waaronder demontage en hergebruik. Zo is horecapaviljoen The Green House in Utrecht grotendeels gebouwd met gerecyclede materialen en is ook het Bouwdeel D(emontabel) op cepezeds eigen terrein in Delft volledig demontabel.