Gevel ‘as-a-service’ – Alkondor

Case

“Circulair ondernemen gaat vooral over een andere manier van samenwerken, producten aanbieden en verantwoordelijkheid nemen. De technische ontwikkeling van het product volgt daarna vanzelf.”
Martijn VeermanSpecialist circulaire gevels en deelnemer CIRCO Class
32. Alkondor

Uitdaging

Een gevel is bepalend voor de uitstraling van een gebouw, een comfortabel binnenklimaat en de hoogte van de energierekening. Gevels spelen namelijk steeds vaker een rol bij klimaatregeling en energieopwekking om aan energieneutrale gebouweisen te kunnen voldoen. Alkondor ontwikkelde een circulair gevelconcept gericht op het verduurzamen van gebouwen en het verlengen van de levensduur van gebouw én gevel. Deze circulaire gevel kan aangepast worden op basis van de veranderende behoeftes van de gebruiker. Daarnaast wordt er zorg gedragen voor het onderhoud, en wordt de gevel na afloop van een gebruiksperiode hergebruikt in een ander gebouw of gerecycled. Momenteel test Alkonder dit op diverse locaties.

Circulaire ontwerpstrategie

Alkondor heeft het circulaire concept van de gevel grotendeels gebaseerd op het huidige assortiment. Door een andere borgtechniek toe te passen is demontage eenvoudig en zijn esthetische of technische updates mogelijk. Daarnaast bevat de circulaire gevel sensoren die informatie verzamelen over het binnen- en buitenklimaat en de afstelling van de gevel, zoals geopende ramen of de stand van de zonnewering. Door analyse van de verzamelde data wordt de gebouweigenaar ondersteund in het optimaliseren van de gevel, om zo optimaal comfort te kunnen leveren en energiekosten te besparen. Bijvoorbeeld door actualisatie van de gevel-afstelling, het updaten van isolerende eigenschappen van de gevel, of door over te stappen naar energieopwekkend glas. Ook wordt gemonitord wanneer onderhoud vereist is of iets vervangen moet worden. Momenteel is de gevel nog niet volledig recyclebaar door het gebruik van sandwichpanelen, maar er worden verbetermogelijkheden onderzocht.

> Circulaire ontwerpstrategieën: Duurzaamheid, Onderhoud & Reparatie, Opwaardeerbaarheid, Demontage & Reassemblage

Circulair businessmodel

Momenteel verkoopt Alkondor de gevels met de garantie ze terug te nemen voor recycling of mogelijk hergebruik. Daarnaast bieden ze hun klanten een servicecontract aan voor onderhoud en monitoring van de gevel. Het bedrijf wil graag toe naar een as-a-service model waarbij de gevel mogelijk in hun eigendom blijft en klanten betalen voor gebruik en bijbehorende services. Business-technisch liggen hier momenteel nog grote uitdagingen.

> Circulaire businessmodellen: Prestatiemodel, Tussenbatermodel – recovery (terugwinnen)

Resultaat & vervolg

Voor Alkondor is de volgende stap het realiseren van een as-a-service model voor de gevels. Daarnaast willen ze het verzamelen en analyseren van de data van hun gevels verder optimaliseren. Om van het service-model een succes te maken moeten vastgoedbedrijven op een andere manier waarde gaan toekennen aan een gebouw.