Inzamelvat van gerecycled kunststof – Mauser, Suez en QCP

Case

“Het vat geeft ook vertrouwen en inspiratie aan klanten. Een fles is een fles, maar als je een SZA-vat met een officieel keurmerk kunt produceren, dan is alles mogelijk.”
Marcel van EnckevortQCP
24. Mauser

Uitdaging

In ziekenhuizen komt veel afval vrij dat om een speciale behandeling vraagt. Dit specifiek ziekenhuisafval (SZA) moet vanwege hygiëne en (potentieel) besmettingsgevaar altijd veilig verpakt en getransporteerd worden. De huidige inzamelvaten zijn gemaakt van nieuw materiaal, terwijl ze na gebruik verbrand moeten worden vanwege de besmettelijke inhoud. Zonde, dachten SUEZ, Mauser en QCP, die gezamenlijk een ziekenhuisvat van gerecycled materiaal ontwikkelden.

Circulaire ontwerpstrategie

Het vat is gemaakt van gerecycled plastic afkomstig van consumentenafval. Het is een hoogwaardig product, dat aan strenge normen voldoet, zoals stevigheid, en een fikse milieuwinst oplevert. QCP levert de secundaire grondstoffen, dat is gemaakt van polypropyleen afkomstig van de SUEZ-sorteerinstallatie voor PMD-verpakkingsafval in Rotterdam. Mauser Benelux produceert het vat en waarborgt de veiligheids- en kwaliteitseisen. Het vat is uitgebreid getest door middel van onder meer valproeven en blootstelling aan verschillende temperaturen. Het resultaat levert een aanzienlijke milieuwinst op. Er is een LCA (Milieu-analyse) uitgevoerd waaruit blijkt dat de milieu-impact 57% en de CO2-uitstoot 51% lager zijn dan die van een traditioneel vat.

> Circulaire ontwerpstrategie: Recycle (toepassen recyclaat) (Products that Flow)

Circulair businessmodel

Op het gebied van wet- en regelgeving was het de vraag of het vat van recyclaat uit consumentenafval wel geproduceerd mocht worden. Het vat moest een speciale toelatingsprocedure ondergaan, die vereist is voor verpakkingen die gevaarlijke stoffen vervoeren, maar het vat is inmiddels UN-gecertificeerd. Het project is gestart als keteninnovatieproject van MVO Nederland. De vaten worden verkocht aan ziekenhuizen. Inmiddels worden ze al gebruikt door onder andere het Radboud MC, Rijnstate en UMC Utrecht. Het gerecycled PP afkomstig van QCP is niet goedkoper dan ‘virgin’ materiaal, maar voldoet wel aan dezelfde kwaliteitseisen. Het toepassen van gerecycled materiaal en de lagere CO2-impact worden wel als extra verkoopargumenten gebruikt.

> Circulair businessmodel: Tussenbatermodel/recovery 

Resultaat & vervolg

Het project kan nog veel meer impact gaan opleveren, aangezien Mauser Europees marktleider is van SZA-verpakkingen, waardoor de footprint van de hele zorgsector in één keer omlaag gebracht kan worden. Binnen de zorgsector bestaan nog veel meer kansen voor verduurzaming: jaarlijks koopt de sector jaarlijks voor ongeveer €20 miljard in. Door dit grote volume kan de sector een belangrijke rol gaan spelen in de transitie naar een circulaire economie. Verduurzaming van verpakkingen en disposables blijft echter een uitdaging, omdat hygiëne en veiligheid altijd voorop staan. Het SZA-vat laat zien dat duurzaamheid én veiligheid prima samen kunnen gaan.