Modulo milieustraten – Upcyclecenter Almere

Case

"Het architectonisch en ruimtelijk ontwerp heeft effect op bezoekers. Niet alleen hoe ze een milieustraat ervaren, maar ook dat voor hen duidelijk is wat er met het ingeleverde afval gebeurt"
Ruben MerkxArchitect en Bouwkundig Ingenieur bij Modulo Milieustraten
Modulo_Almere_buiten_1a_800_600

Modulo realiseert innovatieve, modulaire en circulaire milieustraten en Circulaire Ambachtscentra. Door de flexibele bouwwijze, worden gebruiksvriendelijke duurzame milieustraten gebouwd die na verloop van tijd weer kunnen worden aangepast, uitgebouwd, verplaatst en hergebruikt. Afhankelijk van de veranderende omgevings- en wetgevingseisen. Met maximale ruimtebenutting onder het bordes en minimale (kapitaal)kosten. Efficiënt en effectief. Het Upcycle Centrum in Almere is zo’n voorbeeld.

 

“Een milieustraat moet gemiddeld elke 10 jaar worden aangepast in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving, mutaties binnen gemeentegrenzen en demografische ontwikkelingen. Een milieustraat moet dus kunnen “mee-ademen” met nieuwe ontwikkelingen.”

 

Circulaire ontwerpstrategie
Het Upcycle Centrum in Almere is grotendeels gemaakt van hergebruikte materialen, zoals houten trapleuningen en bankjes uit een oude sporthal en zwembad, ecogranulaat van oude asfaltwegen en zo’n 15% van het grind in het beton is gerecycled uit een oude drukkerij. Door de modulaire bouw kan bijvoorbeeld het bordes worden verplaatste en aangepast. Omdat het daardoor kan ‘meebewegen’ met nieuwe ontwikkelingen is het Upcyclecentrum nu al een voorbeeld van een milieustraat van de toekomst.

Daarnaast is het centrum volledig energieneutraal, er is ruimte voor educatie en werkplaatsen voor upcycling onder het bordes en er is gedacht aan het efficiënt gebruik van schoon drinkwater. Het regenwater dat op het dak valt, wordt opgevangen en opgeslagen in watertanks onder het recyclebordes. In totaal zit daar 4.000 liter water in. Dit water wordt gebruikt om de toiletten mee door te spoelen en om het recyclebordes schoon te maken.

> Circulaire ontwerpstrategie: Aanpasbaarheid & Opwaardeerbaarheid, Demontage & Assemblage, Recycle 

 

“Er is een één op-één link tussen het circulaire ontwerp van een milieustraat en het scheidingsgedrag van mensen.”

 

De milieustraat sluit de cirkel
Bij het Upcycle Centrum kun je niet alleen je afval en grondstoffen brengen maar wordt er ook voorzien in educatie, nascheiding en kringloopspullen-inname. “De milieustraat kan een zeer belangrijk aandeel hebben in de circulaire economie. Het moet een plek worden waar mensen hun spullen niet meer als afval zien, maar als grondstof. De milieustraat is een illustratief voorbeeld van de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. Daar sluit de cirkel. De afgedankte producten en materialen krijgen er een tweede leven. De vraag die ik als architect probeer te beantwoorden, is hoe we de bezoeker kunnen meenemen in de circulaire economie. Hoe kan een ruimtelijk ontwerp inspireren en stimuleren om anders te gaan denken en te handelen?”

 

Impressie 
Bekijk hieronder een korte video over de voorbereiding en de realisatie van het Upcycle Centrum in Almere.