SubTile kunstgrastegels – Omefa & SuperSub

Case

“De SubTile biedt een doorbraak voor het probleem van de verspreiding van rubberkorrels rondom kunstgrasvelden.”
Jurycommentaar van de Rethink AwardDeelnemer CIRCO Track
6. Omefa en SuperSub 1

Uitdaging

SuperSub Sportsystems legt kunstgrassportvelden aan op schuimbeton. Dat is een water ondoorlatende betonsoort met verschillende voordelen, maar wel het nadeel dat het een drainagesysteem vereist. Op de betonnen fundering wordt een kunstgrasmat gelegd. Om kunstgrassportvelden dezelfde eigenschappen te geven als natuurlijk gras wordt er rubbergranulaat of andere kunststofkorrels over uitgestrooid. Hierdoor rolt en stuitert de bal hetzelfde als op echt gras en voel je demping als je rent of springt. Het gebruik van deze korrels leidt echter tot verspreiding van microplastics, het lekken van gevaarlijke stoffen naar het milieu, en mogelijke gezondheidsrisico’s.

 

Circulaire ontwerpstrategie

SubTiles zijn kleine tegels die tussen een kunstgrasmat en betonnen fundering worden gelegd. Ze werden ontwikkeld om drainage mogelijk te maken, maar hebben als bijkomend voordeel dat ze het kunstgras natuurlijke eigenschappen laten imiteren zonder het gebruik van rubbergranulaat of korrels. De SubTiles worden door spuitgietbedrijf Omefa gemaakt van 100% post-consumer verpakkingsrecyclaat en zijn na gebruik weer recyclebaar tot nieuwe tegels. De drainerende eigenschappen zorgen ervoor dat er een fundering van schuimbeton kan worden gebruikt. Het voordeel hiervan is dat de fundering dunner en lichter is, dat er minder transportbewegingen nodig zijn om het aan te leggen en dat de fundering recyclebaar is. Het kunstgras zelf is nu nog niet 100% recyclebaar, maar daar wordt aan gewerkt.

Circulaire ontwerpstrategieënStandaardisatie, Onderhoud & Reparatie, Demontage, Reduce en Recycle

Circulair businessmodel

Veel gemeentes zijn op zoek naar circulaire oplossingen, vanwege de nadelen van het rubbergranulaat en de kunststofkorrels. Het gebruik van een SubTile is goedkoper dan een veld met een elastic layer of alternatieve korrels. Met de SubTile tegels worden twee problemen opgelost. Een kunstgrasveld kan goedkoper en sneller worden aangelegd op de schuimbeton fundering en door de SubTiles de juiste sporttechnische eigenschappen te geven zijn er geen rubberkorrels meer nodig.

Circulair businessmodelTussenbater model – repair / recovery

 

Resultaat & vervolg

Er is een eerste proefveld aangelegd en er wordt gekeken naar verdere verbetering. Bijvoorbeeld of het systeem gebruikt kan worden om van een sportveld een ‘collectorveld’ te maken dat zonnewarmte opslaat en afvoert. Of het recyclebaar maken van de kunstgrasmatten, zodat er nieuwe SubTiles van gemaakt kunnen worden.