Urban Mining – New Horizon

Case

“Over vijf jaar kost het ontmantelen van gebouwen geen geld meer. De opbrengsten uit de vrijkomende materialen zullen alle kosten dekken.”
Michel BaarsDirecteur New Horizon
urban mining - new horizon

Uitdaging Urban Mining

De Nederlandse bouw- en sloopsector is met 23 miljoen ton afval verantwoordelijk voor ruim een derde van de totale afvalstroom in Nederland. Vaak wordt het slopen van gebouwen als noodzakelijke, maar vervelende kostenpost gezien. Terwijl deze gebouwen veel waardevolle grondstoffen bevatten die bij de sloop verloren gaan. Dat kan anders, dachten de oprichters van New Horizon. Het bedrijf wint bouwmaterialen- en producten uit gebouwen, zodat ze volwaardig in een nieuw project hergebruikt kunnen worden.

Circulaire ontwerpstrategie

New Horizon ziet zichzelf niet als sloper, maar als materiaalleverancier die de gebouwde omgeving als een grondstoffenmijn ontgint. Het terugwinnen van de bouwmaterialen- en producten, ofwel ‘urban mining’, gebeurt op natuurlijke momenten. Namelijk bij renovatie, transformatie of sloop van gebouwen. Bij de ontmanteling van materialen en grondstoffen zet het bedrijf in op zoveel mogelijk waardebehoud. Op die manier kunnen er weer nieuwe producten van gemaakt worden (hergebruik of upcycling).

De schone materialen die het bedrijf terugwint, zoals beton, bitumen en baksteen, zijn één op één vergelijkbaar met nieuwe materialen. Deze materialen kunnen toegepast worden in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. Voor een deel van de grondstoffen ziet het bedrijf andere interessantere bestemmingen, zoals gebruik in consumentengoederen of andere industriële toepassingen.

> Circulaire ontwerpstrategieën: Demontage & Reassemblage

 

Circulair businessmodel

New Horizon biedt als ‘hoofdaannemer van de ontmanteling’ resultaatgarantie. Ze draagt het risico, ook voor lastige onderdelen zoals asbestsanering. Voor de klant is de ontmanteling niet duurder. De opbrengst die New Horizon haalt uit de gewonnen materialen dekt namelijk de sloopkosten. Bij aanpassingen of ontmanteling van vastgoed laat New Horizon het aanbod van aanwezige grondstoffen en materialen aansluiten op de marktvraag. Het bedrijf onderzoekt ook nieuwe vormen van eigenaarschap. Denk bijvoorbeeld aan product-as-a-service, waarbij New Horizon eigenaar blijft van de producten en materialen.

> Circulair businessmodel: Tussenbater recovery

Resultaat & vervolg Urban Mining

Het bedrijf behoort inmiddels tot de 5% grootste ‘slopers’ van Nederland. New Horizon werkt samen met andere bedrijven in een netwerk: het Urban Mining Collective. Uiteenlopende organisaties trekken hierin samen op om bouwmaterialen, met behoud van waarde, een nieuwe bestemming te geven. Een uitdaging is het zorgen voor een voorspelbaar aanbod en het vinden van geschikte donorpanden. New Horizon kan alleen materialen leveren als bouwers en projectontwikkelaars hen ook bestaande gebouwen laat ontmantelen. Ook is er voor sommige producten zoals oude vloerbedekking en systeemplafondplaten nog niet direct een nieuwe bestemming. En soms mogen onderdelen, zoals stroomkabels, door wet- en regelgeving niet hergebruikt worden.