Welzorg Circulair – Welzorg

Case

“Als we minder producten inkopen raken we fabrikanten heel direct in hun portemonnee. Nieuwe businessmodellen zijn uiteindelijk nodig om het ook interessant te houden voor de fabrikant.”
Roy DerksenManager inkoop Welzorg
Welzorg circulair

Uitdaging Welzorg

Welzorg levert en onderhoudt medische hulpmiddelen in opdracht van gemeenten aan eindgebruikers. Dit zijn voornamelijk mobiliteitsproducten zoals rolstoelen, scootmobielen, tilliften en aangepaste fietsen. Beschadigde producten die terugkomen, keurden ze vroeger op kostenbasis voor reparatie. Als die hoger waren dan de aankoop van een nieuw product, dan keurden ze het oude af. Reparatiekosten van deze hulpmiddelen zijn al snel te hoog als het dure onderdelen zijn die stuk gaan. Het project Welzorg Circulair heeft als doel om zoveel mogelijk waarde uit de retourproducten te halen.

 

Circulaire ontwerpstrategie

De monteurs van Welzorg namen een web-app in gebruik die hen assisteert bij de technische keuring en de voorraad van reserveonderdelen bijhoudt. Zij keuren producten nu op onderdeelniveau in plaats van productniveau. Goede onderdelen van producten die niet meer te repareren zijn, worden gedemonteerd ter vervanging van kapotte onderdelen in andere retourproducten. Als ze een kapot onderdeel kunnen vervangen door een reserveonderdeel, reviseren ze het procuct in plaats van af te keuren. Accu’s en elektromotoren worden standaard gerefurbished in plaats van afgekeurd. De afgedankte onderdelen worden beter gescheiden voor recycling. Een speciaal ontwikkelde app geeft aan wat de optimale keuze is om de meeste waarde uit het onderdeel te halen.

> Circulaire ontwerpstrategieën: Onderhoud & Reparatie, Opwaardeerbaarheid, Demontage & Reassemblage

 

Circulair businessmodel

Door werkende onderdelen terug te winnen en in te zetten als reserveonderdelen, bespaart Welzorg aanzienlijk op de inkoopkosten van nieuwe onderdelen. Dit zorgt ervoor dat ze vaker voor reparatie in plaats van afkeuring kiest. Dat bespaart kosten voor de inkoop van nieuwe producten. Betere recycling vermindert niet alleen het afval, de materialen leveren zelfs geld op. Het project leverde een fikse kostenbesparing op. De kosten van inkoop van nieuwe onderdelen daalde met ongeveer 50%, terwijl de herverstrekking van gerepareerde producten met 20% toenam. Naar eigen inschatting hergebruikte Welzorg in het eerste jaar zo’n 100 ton staal. Daarnaast resulteert het hergebruik van onderdelen en de herverstrekking van producten in een lagere milieu-impact. Er zijn immers minder nieuwe onderdelen nodig.

> Circulaire businessmodellen: Toegangsmodel en Tussenbater – hergebruik

 

Resultaat & vervolg Welzorg

Welzorg werkt aan verdere verbetering door te onderhandelen met leveranciers over betere productinkoop en het terugkopen van onderdelen door de producenten voor eigen remanufacturing-activiteiten. Het project heeft ook een sociaal duurzame component. Personeel met afstand tot de arbeidsmarkt voert het demontagewerk uit.