CIRCO goes Rio

Update

Afgelopen week waren Pieter van Os en Jeroen Hinfelaar van CIRCO op werkbezoek in Rio de Janeiro, op uitnodiging van het Nederlandse Consulaat-Generaal. Het doel hiervan was om nader te verkennen in hoeverre de in Nederland succesvolle Circular Design-aanpak ook in Brazilië tot zijn recht zou komen.

18

29 augustus 2018

In Rio heeft CIRCO in nauwe samenwerking met FIRJAN (Industrie Federatie van de staat Rio de JANeiro) een driedaagse CIRCO Workshop Track georganiseerd voor zeven bedrijven en is een groep trainers opgeleid in de CIRCO-methodologie. Daarnaast is in de residentie van de consul-generaal een interactieve presentatie gegeven voor het Holland Business Forum, om de lokale (Nederlandse) business community te betrekken. Verder heeft CIRCO via een workshop invulling gegeven aan een ‘public event’ in FIRJAN’s net geopende centrum voor innovatie, design en duurzaamheid: Casa Firjan. Hierbij was met name de lokale design community aanwezig.

De conclusie van deze intense week is dat FIRJAN en CIRCO enthousiast zijn over elkaars kwaliteiten en werkwijze. Beide partijen hebben dan ook de intentie uitgesproken om deze eerste kennismaking een structureel vervolg te geven.

 

CIRCO in Rio

 

Braziliaanse context
De Braziliaanse economie begint zich langzaam te herstellen na het dieptepunt in 2017. Maar momenteel heerst er onzekerheid in verband met de naderende verkiezingen in oktober. FIRJAN heeft als missie ‘het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, het onderwijs en de levenskwaliteit van de arbeider en de samenleving te bevorderen, door bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de staat Rio de Janeiro’. FIRJAN beschouwt het dan ook als haar taak om juist nu optimisme, innovatie en duurzaamheid te stimuleren. Zij zien daarbij een grote rol voor (circulair) design. De recente opening van het inspirerende Casa Firjan en de beoogde samenwerking met CIRCO passen uitstekend bij deze ambitie.

Nederlandse context
Voor het consulaat is dit initiatief een logisch vervolg op eerdere activiteiten om de Nederlandse kennis op het gebied van circulaire economie in Brazilië onder de aandacht te brengen. Zo waren er ook in 2016 en 2017 al missies naar Rio. CIRCO anticipeert met dit bezoek ook op de uitvoering van de recente Nederlandse kabinetsreactie op de Transitie-agenda’s, waarin is opgenomen dat het kabinet zich zal inzetten om circulair ontwerpen op Europees en internationaal niveau ingebed te krijgen bij bedrijven en opleidingen.

 

CIRCO in Rio

Discussieer mee