CIRCO Hubs: meer samenwerking in de regio

Update

De komende tijd versterkt CIRCO de samenwerking met partijen in de sector en de regio. Zij zullen gaan functioneren als zelfstandige ‘CIRCO Hubs’, en nemen in die hoedanigheid de uitvoering van CIRCO Tracks voor hun rekening. In dit interview licht Iris Grobben, Lead Hubs & Regio bij CIRCO, de overgang naar CIRCO Hubs toe. "Samen kunnen we de transitie naar een circulaire economie nog beter aanjagen."

2019-09-06_Circo-Track_Juri-Hiensch_MG-1522

Waarom gaat CIRCO werken met lokale Hubs?

“We werken in de regio al veel samen met sectorale en regionale partijen, en die samenwerking gaan we de komende tijd versterken en meer coördineren. Het belangrijkste doel is het creëren van meer synergie: samen kunnen we de transitie naar een circulaire economie nog beter aanjagen. Het is bovendien een hele logische stap: deze partijen kennen de regio of sector; ze weten precies wat er speelt en ze kennen de bedrijven in hun achterban goed. Ze weten goed op welke thema’s nieuwe CIRCO Tracks zich moeten focussen en welke bedrijven ze daarvoor kunnen uitnodigen.”

“Een aantal van deze partners geeft al een tijdje aan dat ze meer met CIRCO zouden willen doen. CIRCO helpt hen om nieuwe doelgroepen aan te spreken, namelijk bedrijven die een eerste stap willen zetten op weg naar circulair ondernemen. Met de CIRCO Tracks hebben ze een concreet instrument in handen om dat te doen.“Ook kunnen zij zo bedrijven die circulair willen gaan ondernemen, bedienen in elk stadium van dat proces. Het is namelijk de bedoeling dat binnen de Hubs meerdere lokale organisaties samenwerken, die gezamenlijk programma’s en doelstellingen ontwikkelen op het gebied van circulaire economie.”

“Het is de bedoeling dat binnen de Hubs meerdere lokale organisaties samenwerken, die gezamenlijk programma’s en doelstellingen ontwikkelen op het gebied van circulaire economie”

“Door samen te werken binnen CIRCO Hubs kunnen ze ook bedrijven blijven bedienen die een Track hebben gevolgd en op zoek zijn naar een follow-up, of bijvoorbeeld bedrijven die financieringsvragen hebben. Voor bedrijven die ‘iets’ willen met circulaire economie is het bovendien duidelijker als er één aanspreekpunt is in de regio op dat gebied. Nu is er in veel regio’s sprake van versnippering en zijn er meerdere partijen actief op een klein stukje van het spectrum van de circulaire economie. Voor bedrijven is het dan vaak niet duidelijk waar ze precies moeten zijn.”

“Een ander voordeel van het werken met Hubs is dat we de opgedane kennis beter kunnen ontsluiten. Met welke vragen kloppen bedrijven aan? Waar lopen ze tegenaan na deelname aan een Track? Het is de bedoeling dat antwoorden op dit soort vragen en andere nieuwe kennis die ontstaat tijdens de Tracks, vanuit de Hubs met CIRCO wordt gedeeld, en ook tussen Hubs onderling. Op basis daarvan kunnen we dan weer strategieën en programma’s ontwikkelen die nog beter aansluiten bij de wensen en behoeftes in de regio. Tegelijkertijd deelt CIRCO nieuwe kennis over bijvoorbeeld de methodiek weer met de Hubs.”

Wanneer gaan de eerste CIRCO Hubs van start?

“Sinds de zomer van vorig jaar zijn we met een aantal regio’s aan het verkennen hoe een versterkte samenwerking succesvol kan zijn. Zij zullen naar verwachting het tweede kwartaal van dit jaar ‘officieel’ operationeel zijn als CIRCO Hub. Het is de bedoeling om daarna ieder kwartaal van start te gaan met nieuwe CIRCO Hubs. In sommige regio’s werken we al veel samen met partijen, en in andere regio’s moet de samenwerking nog van de grond komen. Daarom verschilt het tempo per regio.”

Topics

Hub

Discussieer mee