CIRCO in Lagos: bouwen aan een circulaire toekomst in Nigeria

Update

De bevolking van Nigeria groeit zeer snel. In 2050 zal, naar verwachting, het inwoneraantal zelfs dat van de VS overschrijden. Deze enorme groei gaat gepaard met een toenemende behoefte aan duurzame productiviteit, waarbij men steeds meer rekent op de kansen die de circulaire economie biedt. Om met de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s de circulaire roadmap van het land verder te concretiseren, initieerde Holland Circular Hotspot de Lagos Circular Economy Strategy Week, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Consulaat-Generaal in Lagos en de Ambassade in Abuja.

Eddy Carree

P1001912-min

CIRCO was uitgenodigd om deel te nemen aan deze Strategy Week, met als specifiek doel om te verkennen of er in Lagos een lokale CIRCO Hub opgezet kan worden van waaruit men bedrijven begeleidt bij hun eerste circulaire stappen. Lilian van Hove is Hub Coördinator bij CIRCO. Zij deed deze verkenning én gaf een workshop. We belden haar voor een terugblik op deze reis.   

Lilian, je bent weer terug uit Lagos. Wat heb je daar precies gedaan?

“Ik heb tijdens de Lagos Strategy Week een workshop Circulair Ondernemen verzorgd voor 90 bedrijven, potentiële lokale netwerkpartners en ontwerpers. Ook de consul-generaal in Lagos, Michel Deelen, woonde de workshop bij. Het was een eerste kennismaking met de CIRCO methode, waarmee we al 2.500 bedrijven getraind hebben. Naast de workshop, heb ik in een groepssessie en individuele gesprekken de interesse gepeild voor samenwerking binnen een nieuw op te richten CIRCO Hub in Lagos.”

Wat is de stand van zaken van circulair ontwerp in Nigeria? 

“In Nigeria ligt de focus qua circulariteit voornamelijk op recycling en afvalmanagement, vanwege de grote hoeveelheden plastic afval waarmee het land kampt. Er wordt heel hard gewerkt om hier systemen voor op te zetten. Op dit moment is er nog weinig aandacht voor circulair ontwerp, waarbij de nadruk ligt op langer gebruik van producten en het aan de voorkant minimaliseren van afval door aanpassingen in het ontwerpproces. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de verdere ontwikkeling van de circulaire economie in Nigeria.”

Welke accenten heb je gelegd in de workshop Circulair Ondernemen?

“In tegenstelling tot in Europa hoeven we in Nigeria consumenten niet bewust te maken van de waarde van reparatie. Zij zijn van nature al veel bezig met levensduurverlenging van producten. Ik heb in de workshop daarom vooral benadrukt welke kansen het bedrijven biedt als zij hier een circulair businessmodel aan kunnen koppelen. Daarnaast heb ik veel aandacht besteed aan het concept van Products that Flow: hoe kunnen we als ontwerper, ondernemer, marketeer en gebruiker duurzamer omgaan met verbruiksproducten? Ik merkte dat dit een onderwerp is waar veel belangstelling voor is, juist omdat Nigeria te maken heeft met een enorme stroom van (plastic) afval.  

Hoe waren de reacties van deelnemers?

“De reacties op de workshop waren buitengewoon enthousiast, waarbij deelnemers actief betrokken waren en hun eigen ideeën wilden pitchen. De aanwezige ontwerpers waardeerden de ‘ontwerptaal’ en de focus op ontwerp als een van de mogelijke oplossingen voor een toekomstbestendige economie. Daarnaast toonde een belangrijke speler zoals Nestlé in Nigeria direct interesse in verdere samenwerking via een CIRCO Track.”

Wat zijn de volgende stappen?

“Op dit moment zijn er al vier organisaties die samen een CIRCO Hub in Lagos willen vormen. De volgende stap is om deze organisaties verder te begeleiden bij het opzetten van de Hub, met als uiteindelijk doel het trainen van lokale trainers die bedrijven gaan ondersteunen bij hun eerste of volgende circulaire stappen.” 

Hoe kijk jij persoonlijk terug op deze reis? 

“De enorme bergen plastic afval langs de wegen en in de rivieren hebben grote indruk op mij gemaakt. Ik wist van dit probleem, maar het komt extra binnen als je het voor je ziet. Ik snap de focus op recycling en afvalmanagement heel goed, het is echt hard nodig. Tegelijkertijd ben ik blij dat we tijdens de Lagos Strategy Week het perspectief en de mogelijkheden van circulair ontwerp ernaast konden zetten. Toepassing van circulair ontwerp en ontwikkeling van circulaire businessmodellen, maakt ondernemers veerkrachtiger. Zeker in een land als Nigeria, waarbij de overheid zoveel andere uitdagingen heeft, kan de CIRCO aanpak direct perspectief bieden.

Hopelijk leidt de inzet van alle lokale organisaties en de internationale samenwerkingen ertoe dat er uiteindelijk een krachtige, veelbelovende economie ontstaat waarin veel minder afval gerecycled hoeft te worden.

De Lagos Circular Economy Strategy Week haalde in Nigeria het journaal. Bekijk hieronder de reportage van Arise News.

Eddy Carree

Eddy is een denker die doet. Dat zie je terug in zijn aanpak en in dat wat hij oplevert. Met een continue scherpe focus bepaalt hij voor organisaties de merkstrategie en vertaalt deze naar communicatie die ertoe doet. Hij zet het aan en maakt het af. Gecombineerd met een goed gevoel voor wat mooi is en wat werkt. Strategie en communicatie die enthousiast maakt en in beweging zet.

Stel een vraag

Discussieer mee