CIRCO in Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2018-2023

Update

In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven, namens het kabinet, een reactie op de transitieagenda’s die afgelopen januari zijn gepresenteerd. De vijf agenda’s gaan over het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. In de kabinetsreactie wordt het CIRCO-programma prominent vermeld.

7

In de eerste bijlage, de Uitvoeringsagenda CE 2018-2023, staat onder andere de inzet van het kabinet op dwarsdoorsnijdende thema’s genoemd. Een daarvan is circulair ontwerp. “In de toekomst zullen producten en de daaraan verbonden diensten en businessmodellen ontwikkeld zijn vanuit een circulair perspectief,” is de eerste regel van deze alinea. “Vanuit de Topsector Creatieve Industrie (CLICKNL) werken bedrijven en ontwerpers samen in het CIRCO-programma aan het circulair ontwerpen van producten en diensten. Het kabinet heeft de ambitie om de komende vier jaar grote stappen te zetten met circulair ontwerpen.” Daarna gaat de paragraaf verder over de CIRCO-methode en ambities. Het kabinet erkent hiermee niet alleen de waarde van circulair ontwerpen, maar ook de methode van CIRCO – waar wij enorm trots op zijn.

Jeroen Hinfelaar, projectmanager van CIRCO: “Ik ben blij met dit samenhangende pakket van acties en maatregelen om de circulaire economie te stimuleren. En het is voor ons team natuurlijk prachtig dat het CIRCO-programma door veel partijen zo wordt gewaardeerd. Hier is de afgelopen 3,5 jaar hard aan gewerkt, en ik denk ook dat we echt iets te pakken hebben. ‘Creating business through circular design’ is goed voor de planeet, goed voor de economie én een prachtkans voor de bedrijven zelf. Wij zijn er klaar voor en kijken er naar uit om –in nauwe samenwerking met onze partners- onze impact de komende jaren verder te vergroten.”

Ook CLICKNL-directeur Bart Ahsmann is erg blij met het resultaat: “De transitie naar een circulaire maatschappij stelt ons voor grote ontwerpvraagstukken. Er zijn nieuwe producten, diensten en businessmodellen nodig, waarbij het gaat om het dichtdraaien van de kraan door van begin af aan de goede oplossingen te ontwikkelen. De creatieve professional is als geen ander toegerust om zich hierover te buigen en de maakindustrie aan de hand mee te nemen.”

Download de brief met daarin de Uitvoeringsagenda, op de site van de Rijksoverheid.

Discussieer mee