CIRCO Tracks in BlueCity

Update

Dit najaar organiseren we vijf verschillende CIRCO Tracks in en met BlueCity. Voor iedere sector wat wils: Horeca & Catering, Maritieme Maakindustrie & Haven, Evenementenlocaties, Installatietechniek en Bouw. Ben je actief in een van deze sectoren en op zoek naar handvatten om te beginnen met circulair ondernemen, op basis van circulair ontwerp? Doe mee!

20200502_BlueCity_Circulaireprogrammering_MKBDAG_WeekvdCE_Wijnand van Til_5004

Beeld: deelnemers tijdens een eerdere Track in BlueCity. Foto door Wijnand van Til.

Het programma ziet er als volgt uit:

De Tracks

Tijdens de CIRCO Tracks gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Programma

Dag 1 – Kansen in kaart brengen
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardeverlies in de huidige keten in beeld gebracht. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen, productontwerpen en ander materiaalgebruik kunt komen door de toepassing van circulaire designprincipes. Per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2 – Uitwerking
We werken het meest kansrijke circulaire voorstel uit de eerste workshop in detail uit met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit de boeken Products that Last en Products that Flow. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implementatie
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

BlueCity. Foto: Sophie de Vos.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op de lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen om aan te haken bij een breed netwerk en een groeiende community en om contacten op te doen in andere sectoren.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.
  • De CIRCO Tracks worden verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.

Deze Tracks worden georganiseerd in samenwerking met Rabobank RotterdamProvincie Zuid-HollandGemeente RotterdamMKB Rotterdam Rijnmond en BlueCity.

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Rabobank Rotterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Discussieer mee