CIRCO – Transitiemorgen tijdens Dutch Design Week – 23 oktober

Update

In het kader van Dutch Design Week nodigt CIRCO je graag uit op op een speciaal circulair evenement! Loop op woensdag 23 oktober langs prachtige resultaten van circulaire business en ontwerp in de Embassy of Sustainable Design, en neem deel aan een interactieve en inhoudelijke sessie over het verbinden van actoren bij het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

Embassy of Sustainable Design

Tot hier, en nu verder

Dit evenement vond plaats in samenwerking met VanBerlo, bij de Embassy of Sustainable Design.

Nu al zeker dat je erbij wilt zijn? Geef je nú op via deze link, aanmelden is verplicht. Plaatsen zijn beperkt. De lunch is vegetarisch – met allergieën kan rekening worden gehouden.

Nu de transitie naar de circulaire economie echt goed in gang is gezet, wordt ieders taak pas echt duidelijk. Change agent, business, beleid. De ontwerper, de ondernemer en de beleidsmaker hebben elk een rol te vervullen, maar zijn daarbij afhankelijk van elkaar.

Op deze ochtend zoomen we voor een (halve) dag uit om het grotere geheel van dagelijkse operaties te overzien. Bedrijven, ontwerpers en beleidsmakers komen samen om te kijken waar ze in de transitie staan, waar ze naar onderweg zijn en hoe ze elkaar daarin kunnen versterken. Om te delen wat voor een mooie vooruitgang er al is geboekt, en om de transitiepaden te verbinden. Met een inspirerende expo, een interactief programma en een ontspannen netwerkmoment.

Tot hier, en nu verder.
CIRCO werkt op dagelijkse basis samen met diverse stakeholders om business te creëren door en voor circulair design. We bieden bedrijven handelingsperspectief om circulair te ondernemen, stimuleren ontwerpers om als change agent te acteren en faciliteren beleidsmakers om (deel van) hun beleid te implementeren.

Door in de afgelopen jaren ruim 1000 bedrijven en ontwerpers met kennis te empoweren, zijn de eerste stappen gezet. Tegelijkertijd is er een enorm netwerk opgebouwd aan bedrijven en ontwerpers, maar ook aan netwerkpartners zoals regionale overheden, en komt er een kennisplatform. Nu zijn de partijen zelf aan zet om de transitie op te pakken en te versnellen, maar wat is daarvoor nodig?

  • Ontwerpers zijn de change agents van de circulaire economie. Een rol die verantwoordelijkheid impliceert maar niet zomaar in het debat of bij opdrachtgevers wordt verkregen. Wat kunnen change agents bijdragen zodat zij deze andere partijen meer in hun (circulaire) kracht zetten? En waarmee kunnen andere partijen hen helpen om die rol meer te pakken?
  • Ondernemers bouwen op Creating Business through Circular Design. Hoe zijn individuele partijen erin geslaagd om klanten mee te krijgen en business wise succesvol te zijn? En wat doen zij om vervolgens andere partijen in hun ecosysteem te betrekken in het licht van een grotere transitie?
  • Beleidsmakers hebben, in samenspraak met stakeholders, hard aan beleid gewerkt. Hoewel ze veel zelf in gang kunnen zetten, hebben ze pioniers en koplopers nodig om de ontwikkelfase waarin ze zitten, verder te brengen. Hoe kunnen ontwerpers en ondernemers helpen bij de implementatie van beleid, zodat concrete beleidsdoelstellingen worden behaald en een grotere groep actoren betrokken wordt? En hoe helpt het beleid partijen die al concreet aan de slag zijn verder?

Al deze circulaire activiteiten brengen de individuele bedrijven en ontwerpers verder, maar dragen als geheel bij aan de circulaire transitie. Nu deze groepen groter worden en de resultaten concreter, is het interessant om ervaringen te delen en met de diverse stakeholders te kijken hoe ze elkaar kunnen versterken om gezamenlijk de transitie te versnellen.

PROGRAMMA

Je kunt deelnemen aan alle drie de blokken, of een keuze maken die jou past.

Blok 1 The Embassy of Sustainable Design
De Embassy of Sustainable Design is een van de zeven ambassades, of thematische exposities, op de Dutch Design Week. Deze embassy is by far de grootste van allemaal, en gaat helemaal over duurzaam ontwerpen. Binnen en buiten het gebouw van VanBerlo is een veelheid aan ideeën en resultaten te zien. CIRCO is een van de partners van deze Embassy, en staat hier als zodanig ook tussen.

9.30     Inloop met koffie & thee
10.00   Een introductie door Ad van Berlo.
10.10   Ga mee met een exclusieve rondleiding over The Embassy of Sustainable Design, onder leiding van iemand van het team van VanBerlo. De Embassy is op dit uur gesloten voor het grote publiek.

Blok 2 De Transitieversneller
Wat heeft de circulaire economie hen tot nu toe gebracht en welke rollen zien zij voor zichzelf in de transitie naar de circulaire economie?

11.00   Koffie & thee
11.15   Opening van het inhoudelijke programma

  • Welkom door dagvoorzitter Pieter van Os
  • inleiding door Jeroen Hinfelaar: waar staan we in de transitie?

11.30   Inleidingen uit de dagelijkse praktijk: de ontwerper, ondernemer en beleidsmaker aan het woord. Met

12.00   Break-out sessie.

Blok 3 Verbinden
Met de nieuwe ideeën en contacten vers in het hoofd, zal er tijdens de lunch verdere verbinding worden opgezocht.

13.00   Lunch

Nu al zeker dat je erbij wilt zijn? Geef je nú op via deze link, aanmelden is verplicht. Plaatsen zijn beperkt. De lunch is vegetarisch – met allergieën kan rekening worden gehouden.

Discussieer mee