CIRCO’er aan het woord: Iris Grobben

Update

Achter de schermen zet een groeiend aantal mensen zich in voor CIRCO en de transitie naar een circulaire economie. Wie zijn deze mensen, wat drijft hen en wat is voor hen de meerwaarde van de CIRCO-ontwerpmethodiek? Deze keer Iris Grobben, sectorcoördinator Decentrale Overheden, die onlangs werd verkozen in de Duurzame Jonge 100-lijst.

Iris Grobben

Gefeliciteerd met je verkiezing in de Duurzame Jonge 100-lijst! Wat betekent dit voor jou en wat houdt deze verkiezing precies in?

“Dankjewel! Het is natuurlijk een grote eer dat er zoveel mensen op mij hebben gestemd. Én dat ik tussen zoveel andere inspirerende duurzame jongeren sta in deze lijst. Eigenlijk kun je deze verkiezing zo invullen als je zelf wilt. Er wordt veel aangeboden, maar niks is verplicht. Er staan de komende tijd allerlei bijeenkomsten op het programma. Bijvoorbeeld bij het ministerie, waar we input mogen leveren voor het beleid. Ook heb ik veel koffie-afspraken staan met andere jongeren in de lijst. Heel leuk om meer te horen over wat zij allemaal doen, hoe ze dat aanpakken en waar kruisbestuiving mogelijk is. Ik heb er zin in!”

 

Bij CIRCO ben je sectorcoördinator Decentrale Overheden. Wat zie je als de grootste uitdaging in deze rol?

“Als sectorcoördinator Decentrale Overheden ben ik verantwoordelijk voor het faciliteren van Tracks in alle provincies en gemeentes. Dit betekent dat ik vooral veel in gesprek ben met decentrale overheden. Zo wil ik erachter komen wat er speelt in een regio:. Wat zijn de regionale beleidsdoelstellingen en ambities, en in welke sectoren is er veel bedrijvigheid? Hoe kunnen wij als CIRCO bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen? Vervolgens betrekken we regionale partners bij de samenwerking. Zoals een ontwikkelingsmaatschappij, innovatieloket of een omgevingsdienst. Die weten goed wat er speelt bij de bedrijven. Een grote en leuke uitdaging hierbij is om met al die totaal verschillende regio’s te zoeken naar wat er leeft en speelt en om zo goed mogelijk bij die energie aan te haken. Hoe kunnen we de beweging die er al is versnellen en vergroten, om zoveel mogelijk impact te realiseren?”

“Het is interessant om te zien dat dat heel erg verschilt per regio. Zo gebeurt er in Overijssel veel rond textiel. In Brabant is de maakindustrie groot en in Noord-Nederland de chemiesector. Terwijl er in Flevoland nu een grote opgave bestaat rond het bouwen van voldoende woningen. Voor heel Nederland hebben we in kaart gebracht wat waar speelt, op het gebied van beleid, innovatieve projecten en bedrijvigheid.”

“In 2019 hebben we alle provincies actief benaderd en op veel plekken startbijeenkomsten georganiseerd voor onder meer ondernemersverenigingen en regionale samenwerkingsverbanden. Daardoor hebben we meer dan 145 netwerkpartners kennis laten maken met CIRCO. Nu merk ik dat steeds meer gemeenten, provincies en regionale organisaties ons weten te vinden. Mensen zien dat er van alles gebeurt in de regio. En we krijgen vragen als: ik hoorde dat in Friesland dat en dat gebeurt, kunnen wij aanhaken? Dat is natuurlijk precies wat we graag willen, dat er een soort sneeuwbaleffect ontstaat!”

“Ik vind het een mooie uitdaging om samen met de regio’s te zoeken naar wat er leeft en om zo goed mogelijk bij die energie aan te haken”

Hoe speelt jouw achtergrond een rol bij de manier waarop je te werk gaat?

“Vanuit mijn studie Verandermanagement houd ik me veel bezig met wat er speelt binnen organisaties en tussen organisaties en de samenleving. We staan voor een enorme verandering wanneer je kijkt naar de transitie naar een circulaire economie. En het is daarbij belangrijk na te denken over hoe je mensen meekrijgt en hoe er draagvlak ontstaat. Welke kansen biedt de transitie naar een nieuwe economie en welke toegevoegde waarde kan het creëren? Binnen CIRCO zet ik dat om naar regionale vraagstukken. Ook vanuit Dr2 New Economy werken we aan dat soort vraagstukken binnen regio’s.”

“Het doel is dan om met concrete stappen meervoudige waarde te creëren. Niet alleen voor de economie, maar ook voor mensen en bijvoorbeeld biodiversiteit, de ecosystemen waarop de samenleving is gebouwd. Dat is een heel aanlokkelijk perspectief. Want wie wil er nou niet in een schone, eerlijke wereld leven? Uiteindelijk begint een groot deel van die transitie bij een positieve businesscase. Soms wordt geld verdienen neergezet als iets dat ‘vies’ is, maar ook in een nieuwe economie is financiële waarde één van de waardes die je moet creëren. Maar daarnaast kun je ook andere waardes creëren. Het moet in balans zijn.”

 

Waarom werkt de CIRCO-ontwerpaanpak, vanuit jouw optiek?

“Ik hoor vaak van ondernemers dat de methodiek in een paar simpele stappen weet duidelijk te maken waar hun businesskansen liggen en hoe ze die kunnen omzetten naar concrete stappen waarmee ze gelijk aan de slag kunnen. De ontwerpmethodiek is voor de meeste bedrijven een hele nieuwe manier van kijken naar hun organisatie. Ze zetten echt een andere bril op en zien daardoor veel nieuwe kansen en mogelijkheden. Dat is de toegevoegde waarde van design thinking. Als je steeds met dezelfde bril kijkt, krijg je een blinde vlek. Ook het in kaart brengen van de hele waardeketen van een bedrijf is voor veel ondernemers nieuw, en zorgt vaak voor verrassende inzichten.”

 

Wat hoop je te bereiken bij CIRCO?

“Op de lange termijn moet de CIRCO-methodiek volledig zelfstandig in alle regio’s zijn geland. CIRCO is dan als instrument opgenomen in het beleid van alle provincies en gemeentes. In alle regio’s hebben we partners die weten wat er speelt binnen de sectoren, en dat vertalen ze naar nieuwe Tracks. De methodiek is dan een onderdeel geworden van de transitie in de regio’s en draagt zo bij aan de realisatie van een regionale circulaire economie. CIRCO helpt overal bedrijven op gang met circulair ondernemen en draagt zo op een fundamentele manier bij aan de transitie naar een circulaire economie.”

Discussieer mee