Circulair ontwerpen helpt om tot innovatieve circulaire producten, diensten en businessmodellen te komen.

Ontdek met de CIRCO methodiek hoe!

Ontdek jouw kansen binnen de circulaire economie

De circulaire economie biedt kansen voor bedrijven. Met de CIRCO methodiek ontdek je waar waardeverlies zit in jouw bedrijf en hoe je dat kunt veranderen. Je (her)ontwerpt je producten, diensten en je verdienmodel. Zo vergroot je je markt én creëer je nieuwe waarde voor je bedrijf en je klanten!

Benieuwd wat de CIRCO methodiek voor jou kan betekenen? Maak in vogelvlucht kennis met de circulaire economie met de kracht van circulair design, circulaire verdienmodellen of ervaar waardeverlies naar waardebehoud. 

CIRCO is een programma van CLICKNL, mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Waar wil je meer over weten?

De hoeveelheid grondstoffen die wereldwijd wordt gebruikt, is in de afgelopen eeuw verachtvoudigd. Dit leidt tot een toenemende schaarste van grondstoffen. In een circulaire economie staat het efficiënter gebruiken van grondstoffen centraal. Daarom verandert de focus in het productieproces naar meer behoud van producten, materialen en componenten waarbij klantbinding en betrokkenheid bij het product na het traditionele verkoopmoment centraal staat. Een circulaire economie is gericht op het creëren van een lange levensduur van producten door middel van herontwerp, hergebruik, reparatie en reviseren.

Tijdens het gebruik van een product zijn er meerdere proposities mogelijk. Waar je normaal je product verkoopt aan 1 klant is het mogelijk om nu je product zo te ontwerpen dat hij verschillende problemen oplost van een klant en beschikbaar is voor meerdere klanten tegelijk. Daarnaast is het mogelijk om jouw eigen product op nieuwe markten in te zetten. Door je product zo te ontwerpen dat het goed te repareren is of te reviseren is, wordt het mogelijk het langer in te zetten. Aan al deze activiteiten is geld te verdienen. Doe jij dit of doet iemand anders dat? 

Tijdens elke stap van het maken van een product wordt waarde toegevoegd (voor gebruik) tot aan het verkoopmoment (gebruik), waarna de waarde van het product snel afneemt en het uiteindelijk vernietigd wordt (na gebruik). De levenscyclus van een gemiddeld product is vrij kort, waardoor er veel waarde verloren gaat. Deze waardevernietiging vindt op verschillende manieren en momenten in de levensduur van je product plaats. Met de CIRCO methodiek leer je je waardeverlies kennen en omzetten naar waardecreatie. 

Van waardeverlies naar waardebehoud en -creatie

In een productieproces wordt in elke stap onderhandeld op prijs en niet altijd op kwaliteit. Inkopers worden aangestuurd op marges waardoor er in bijna elke stap een waardeverlies plaatsvindt. Dit waardeverlies kan plaatsvinden doordat er bijvoorbeeld bespaard wordt in de arbeidsomstandigheden, productie verschoven wordt naar landen met lagere milieustandaarden of een besparing op kwaliteit van het materiaal. Dit alles is een verlies en verspilling in waarde voor jouw product. Ook vindt er veel verspilling plaats tijdens de gebruiksfase van een product of na het gebruik.

Tijdens het gebruik van een product kan het zijn dat er waardeverlies optreedt omdat het product verkeerd gebruikt wordt, moeilijk te repareren is, niet goed onderhouden wordt, snel kapot gaat wat slecht is voor je merknaam, niet wordt gebruikt, niet de vraag van de klant blijkt op te lossen, of dat anderen geld verdienen door activiteiten zoals onderhoud van jouw product te verzorgen. Ook vindt er veel verspilling plaats voor de gebruiksfase van een product of na het gebruik.

Wanneer een product niet meer werkt of niet meer gewenst is, wordt deze door de gebruiker weggegooid. Of producten worden afgeschreven – dit betekent niet dat hij niet meer functioneel is of dat er niet meer componenten in zitten die niet te hergebruiken zijn. Vaak beland een product dan op de afvalberg. Waardeverlies kan optreden doordat het niet mogelijk is de grondstoffen van het product hoogwaardig te hergebruiken. Wordt je product vaak weggegooid terwijl het nog wel functioneel is?
Ook vindt er veel verspilling plaats tijdens de gebruiksfase van een product of voor het gebruik.

Leer meer over de circulaire verdienmodellen

Tussenbatermodel: Verken nieuwe markten met je huidige producten
Met het tussenbatermodel verdien je geld aan je reeds verkochte producten door onderhoud of revisie toe te passen. Deze gereviseerde producten kunnen vervolgens verkocht worden aan een ander klantsegment op een nieuwe markt. Hierdoor wordt het mogelijk nogmaals geld te verdienen aan je product en de levensduur te verlengen. Kijk of het hybride of prestatiemodel wat kan betekenen voor jouw business. Of identificeer je grootste verlies in waarde door je te verdiepen in de CIRCO Waardeheuvel en zet dit verlies om in een kans voor business. 

Hybridemodel: Vanuit een sterke productlijn naar langdurige klantenrelaties
Met het hybridemodel wordt een sterke productlijn gecombineerd met het herhaaldelijk verkopen van verbruiksgoederen met een hoge omlooploopsnelheid. Dit levert flexibiliteit op naar je klanten wat resulteert in sterke klantrelatie. Daarnaast kan met een enkele productlijn meerdere klantsegmenten worden bediend. Kijk of het tussenbater of Prestatiemodel wat kan betekenen voor jouw business. Of identificeer je grootste verlies in waarde door je te verdiepen in de CIRCO  Waardeheuvel en zet dit verlies om in een kans voor business.

Prestatiemodel: Klantbinding staat centraal
Met een prestatiemodel betaalt de klant voor de prestatie van het product. In dit verdienmodel blijf jij verantwoordelijk voor dit product. Hierdoor kan je in je ontwerp rekening houden met het meest effectieve gebruik van het product. Dit leidt tot een verbeterd gebruik van jouw product, waardoor de klant voordelen heeft van een up-to-date product en jij van een continue klantrelatie. Kijk of het tussenbater of hybride wat kan betekenen voor jouw business. Of identificeer je grootste verlies in waarde door je te verdiepen in de CIRCO  Waardeheuvel en zet dit verlies om in een kans voor business.

Op zoek naar meer kennis over Circulair Ontwerpen?

In de CIRCO Kennisbank vind je veel informatie over circulair ontwerpen of circular design. Ook verwijzen we door naar andere bronnen over circulair ondernemen.

Tracks & classes

Deze track is al geweest

  • Businesskansen
  • Consumentengoederen
Workshop Track – Consumentenproducten Utrecht

8 & 22 januari en 7 februari 2020

9.00 - 18.00 uur

Provincie Utrecht wil in 2050 volledig circulair zijn. In een circulaire economie gaan producten langer mee en worden ze slim hergebruikt en gerecycled. Of er worden diensten aangeboden in plaats van producten. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. CIRCO biedt een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan, om een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken.

Deze track is al geweest

  • Businesskansen
  • Maakindustrie
Workshop Track – Maritieme maakindustrie en Haven

4, 16 & 23 september 2020

9.00 - 18.00 uur

Van diverse scheepswerven, -bouwers, partijen in haven equipment, offshore, decommissioning en recyclingbedrijven tot andere ketenpartijen: hoe gaan we samen bewuster om met (schaarse) grondstoffen en aan de slag met circulair ondernemen? Hoe zorgen we voor meer wendbare en weerbare bedrijven binnen een complexe omgeving? In september 2020 start een CIRCO workshopreeks waarin je (verder) kennismaakt met de circulaire economie, kansen ontdekt voor je bedrijf en concrete stappen zet naar de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.