Meer geld verdienen door minder middelen te verbruiken?

Ontdek met de CIRCO methodiek hoe!

Ontdek jouw kansen binnen de circulaire economie

De circulaire economie biedt kansen voor bedrijven. Met de CIRCO methodiek ontdek je waar waardeverlies zit in jouw bedrijf en hoe je dat kunt veranderen. Je (her)ontwerpt je producten, diensten en je verdienmodel. Zo vergroot je je markt én creëer je nieuwe waarde voor je bedrijf en je klanten!

Benieuwd wat de CIRCO methodiek voor jou kan betekenen? Maak in vogelvlucht kennis met de circulaire economie met de kracht van circulair design, circulaire verdienmodellen of ervaar waardeverlies naar waardebehoud

CIRCO is een programma van CLICKNL, mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Waar wil je meer over weten?

De hoeveelheid grondstoffen die wereldwijd wordt gebruikt, is in de afgelopen eeuw verachtvoudigd. Dit leidt tot een toenemende schaarste van grondstoffen. In een circulaire economie staat het efficiënter gebruiken van grondstoffen centraal. Daarom verandert de focus in het productieproces naar meer behoud van producten, materialen en componenten waarbij klantbinding en betrokkenheid bij het product na het traditionele verkoopmoment centraal staat. Een circulaire economie is gericht op het creëren van een lange levensduur van producten door middel van herontwerp, hergebruik, reparatie en reviseren. Wil je hier meer over weten? Lees hier uitgebreid over de Circulaire Economie

Tijdens het gebruik van een product zijn er meerdere proposities mogelijk. Waar je normaal je product verkoopt aan 1 klant is het mogelijk om nu je product zo te ontwerpen dat hij verschillende problemen oplost van een klant en beschikbaar is voor meerdere klanten tegelijk. Daarnaast is het mogelijk om jouw eigen product op nieuwe markten in te zetten. Door je product zo te ontwerpen dat het goed te repareren is of te reviseren is, wordt het mogelijk het langer in te zetten. Aan al deze activiteiten is geld te verdienen. Doe jij dit of doet iemand anders dat? Benieuwd hoe jij dit kunt doen? Lees hier meer over de Circulaire verdienmodellen

Tijdens elke stap van het maken van een product wordt waarde toegevoegd (voor gebruik) tot aan het verkoopmoment (gebruik), waarna de waarde van het product snel afneemt en het uiteindelijk vernietigd wordt (na gebruik). De levenscyclus van een gemiddeld product is vrij kort, waardoor er veel waarde verloren gaat. Deze waardevernietiging vindt op verschillende manieren en momenten in de levensduur van je product plaats. Met de CIRCO methodiek leer je je waardeverlies kennen en omzetten naar waardecreatie. Ook in jouw business zit waardeverlies, leer hier je waardeverlies (her)kennen. 

Van waardeverlies naar waardebehoud en -creatie

Natuurlijk zijn er materialen en energie nodig om producten te maken, maar hoe efficiënt zet je die in en combineer je die? Tijdens de winning van grondstoffen kan er bijvoorbeeld sprake van waardeverlies zijn als natuurlijk hulpmiddelen inefficiënt gebruikt of vervuild worden, of gebieden verwoest worden. In productie gaat het bijvoorbeeld om snij- en knipverlies, het (onnodig) combineren van materialen, toevoegen van ‘onnodige’ onderdelen, het combineren van componenten met een uiteenlopende levensduur, gebruik van toxische stoffen, uitgebreide en niet herbruikbare verpakking, vernietiging van onverkochte voorraad of e-commerce retourstromen. Ook een deel van materiaal en energie gerelateerde de ‘faalkosten’ in de bouw kunnen vaak onder deze noemer worden geschaard. Ook tijdens de gebruiksfase van een product of na het gebruik zijn er veel momenten waar financiële of ecologische waarde verloren gaat. Wil je hier meer over weten?
Of kijk direct met hoe je met circulaire verdienmodellen waarde kan behouden

Een product gaat door gebruik over het algemeen achteruit in kwaliteit, maar de oorzaak en snelheid hiervan kan sterk variëren. Tijdens het gebruik van een product kan het zijn dat er waardeverlies optreedt omdat de technische levensduur niet benut wordt omdat de gebruiker het als een miskoop ervaart, veel eerder een vervangend product aanschaft, het niet goed onderhouden of gerepareerd wordt, het niet meer compatibel is met andere onderdelen, de vraag van de klant veranderd, er technische vooruitgang is, één onderdeel snel defect is. Een interessant ontwerp vraag is; “waarom, stop een gebruiker met het gebruik van mijn product?” Ook kan er waardeverlies zijn omdat het product niet efficiënt ingezet wordt omdat het een groot deel van de tijd stilstaat, minder geschikt is voor de toepassing, (te) veel energie of verbruiksgoederen gebruikt. Ook tijdens winning en productie en na gebruik van een product zijn er veel momenten waar financiële of ecologische waarde verloren gaat. Wil je hier meer over weten? >.
Of kijk direct met hoe je met circulaire verdienmodellen waarde kan behouden

er komt een moment dat de eerste gebruiker stopt met het gebruik van het product. Op dat moment heeft het product vaak nog een waarde. Deze waarde wordt mogelijk niet benut als het product ongebruikt achterblijft (mobiele telefoon in laatje), wordt weggegooid en in de verbrandingsoven uitkomt, in het milieu lekt, eenvoudige reparatie niet plaatsvindt, het product niet aangeboden wordt aan klantgroepen met lagere eisen, componenten niet geoogst worden, materialen niet herwonnen worden. Ook kan waardeverlies optreden als op dit moment het hele systeem of accessoires vervangen moeten worden, de omgeving vervuild achterblijft, afvalstromen gecombineerd of vervuild raken of schaarse materialen verloren gaan. Ook vindt er veel verspilling plaats tijdens de gebruiksfase van een product of voor het gebruik.
Of kijk direct met hoe je met circulaire verdienmodellen waarde kan behouden

Concrete resultaten

1000+

deelnemers

220k

mensen bereikt

50

tracks per jaar

Inleiding circulaire economie

In een circulaire economie circuleren grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk in het de economie en worden eindige grondstoffen niet uitgeput. Dit wordt gerealiseerd door de levensduur van producten te verlengen en te zorgen dat reststromen zo hoogwaardig mogelijk terug worden gebracht in het productieproces. De vlinder van de Ellen MacArthur Foundation maakt inzichtelijk hoe materialen van verschillende oorsprong in dit systeem functioneren.

In de biologische cyclus worden biobased materialen gebruikt die volledig terug te brengen zijn naar de oorspronkelijke vorm en zo weer in de natuurlijke omgeving kunnen worden opgenomen. In de technische cyclus wordt de levensduur van producten zo lang mogelijk gemaakt door onderhoud en hergebruik. Wanneer een product niet langer geschikt is, kan het middels refurbishment of herfabricage worden aangepast zodat het wederom inzetbaar is. Ten slotte wordt een product gerecycled waarbij de materialen worden teruggewonnen om opnieuw tot producten verwerkt te worden.

CIRCO in cijfers

500+

nieuwe verkoopstrategieën

50+

best practices

CO2

reducerend

Leer meer over de circulaire verdienmodellen

Tussenbatermodel: Verken nieuwe markten met je huidige producten
Met het tussenbatermodel verdien je geld aan je reeds verkochte producten door onderhoud of revisie toe te passen. Deze gereviseerde producten kunnen vervolgens verkocht worden aan een ander klantsegment op een nieuwe markt. Hierdoor wordt het mogelijk nogmaals geld te verdienen aan je product en de levensduur te verlengen. Kijk of het hybride of prestatiemodel wat kan betekenen voor jouw business. Of identificeer je grootste verlies in waarde door je te verdiepen in de CICO de Waardeheuvel en zet dit verlies om in een kans voor business. 

Hybridemodel: Vanuit een sterke productlijn naar langdurige klantenrelaties
Met het hybridemodel wordt een sterke productlijn gecombineerd met het herhaaldelijk verkopen van verbruiksgoederen met een hoge omlooploopsnelheid. Dit levert flexibiliteit op naar je klanten wat resulteert in sterke klantrelatie. Daarnaast kan met een enkele productlijn meerdere klantsegmenten worden bediend. Kijk of het tussenbater of Prestatiemodel wat kan betekenen voor jouw business. Of identificeer je grootste verlies in waarde door je te verdiepen in de CIRCO de Waardeheuvel en zet dit verlies om in een kans voor business.

Prestatiemodel: Klantbinding staat centraal
Met een prestatiemodel betaalt de klant voor de prestatie van het product. In dit verdienmodel blijf jij verantwoordelijk voor dit product. Hierdoor kan je in je ontwerp rekening houden met het meest effectieve gebruik van het product. Dit leidt tot een verbeterd gebruik van jouw product, waardoor de klant voordelen heeft van een up-to-date product en jij van een continue klantrelatie. Kijk of het tussenbater of hybride wat kan betekenen voor jouw business. Of identificeer je grootste verlies in waarde door je te verdiepen in de CIRCO de Waardeheuvel en zet dit verlies om in een kans voor business.

Haak aan bij CIRCO!

Tracks & classes

Deze track is al geweest

  • Consumentengoederen
Track Recreatie-, watersport- en jachtbouwbranche

4 & 25 november, 1 december 2020

9.00 - 18.00 uur

De recreatie- en watersportbranche wordt geconfronteerd met een snel veranderende omgeving, zoals de energietransitie en het toetreden van nieuwe spelers op de recreatiemarkt. Ook is sprake van een steeds kortere productcyclus en sneller veranderende gastwensen en -verwachtingen. Het is belangrijk dat de sector daarvoor passende oplossingen ontwikkelt. HISWA-RECRON en CIRCO organiseren in november een 2e Circular Business Design Track. De Track, die bestaat uit drie ééndaagse workshops (deels online), is gericht op de recreatie-, watersport- en jachtbouwbranche.