Design for Remanufacturing: de vroege ontwerpfase

Update

Genoeg bedrijven in de maakindustrie zijn bezig met remanufacturing (revisie), maar het ontwerpen van producten die geremanufactured kunnen worden gebeurt zelden. De focus ligt meestal op het ontwerpen van nieuwe producten. Dat is zonde, want een integrale benadering zorgt voor een veel effectiever gebruik van grondstoffen. In haar artikel ‘Incorporating design for remanufacturing in the early design stage: a design management perspective’ onderzoekt Nina Boorsma hoe Design for Remanufacturing beter te integreren is in de vroege ontwerpfase.

iStock-696953952

Kun je in het kort uitleggen waar je artikel over gaat?

“Over het technische aspect van Design for Remanufacturing is al best veel bekend in de literatuur en ook binnen bedrijven. Zo kunnen bedrijven de kosten van het remanufacturing-proces zo laag mogelijk houden en garanderen dat producten een hoge kwaliteit houden na de eerste gebruikscyclus. Die technische kant wordt vaak iets later in het ontwerpproces gedefinieerd, terwijl het beter is om dat al eerder te doen, in de conceptuele fase.”

“In die fase speelt een bedrijf in op de strategische waarde die remanufacturing kan bieden: hoe positioneer je een product in de markt? En dat is belangrijk, want de doelgroep en hun behoeftes zijn bij geremanufacturede producten anders dan bij nieuwe. Ook wil je aansluiting vinden bij de andere producten die je aanbiedt. Vervolgens kun je product- en technologie-roadmaps hierop afstemmen. Als je als bedrijf remanufacturing op deze manier integreert, kun je producten ontwerpen die na de eerste cyclus nog waardevol zijn voor de markt: producten die modulair zijn opgebouwd en die te de-assembleren en upgraden zijn.”

Hoe ben je te werk gegaan?

“Eerst heb ik naar de bestaande literatuur gekeken: wat wordt er over Design for Remanufacturing gezegd, en wat is de link met de vroege fase van het ontwerpproces? Dat heb ik als een soort blauwdruk gebruikt om rollen te identificeren voor het managen van het ontwerpproces. Daarna ben ik met meerdere bedrijven gaan praten: wat zijn barrières en kansen voor Design for Remanufacturing?”

“Als je als bedrijf remanufacturing op een goede manier integreert in de vroege fase van je ontwerpproces, kun je producten ontwerpen die na de eerste cyclus nog waardevol zijn voor de markt: producten die modulair zijn opgebouwd en die te de-assembleren en upgraden zijn”

Hoe kan het dat veel bedrijven het remanufacturing-proces niet hebben geïntegreerd?

“Veel bedrijven benaderen het remanufacturen vanuit een opportunistische invalshoek. Ze zien producten uit de markt terugkomen die nog waardevol zijn, en zetten een productieproces op om die nog tot nieuwstaat te brengen. Ze zijn het niet gewend om in de ontwerpfase al over producten na te denken in meerdere gebruikscycli. Wat ook meespeelt is dat bedrijven in een competitieve markt opereren waarin innoveren belangrijk is, om steeds weer te komen met nieuwe producten. De strategische waarde van het langetermijndenken sneeuw dan een beetje onder.”

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen voor ondernemers op basis van jouw artikel?

“Ten eerste is het belangrijk om de behoeftes van je klant op het gebied van gereviseerde producten in kaart te brengen, om zo al goed te kunnen voorsorteren op een tweede en derde gebruikscyclus. Vaak gaan bedrijven er namelijk vanuit dat de behoeftes van klanten op dat gebied hetzelfde zijn als op het gebied van nieuwe producten, maar dat is niet zo. Het hele systeem is anders, net als de kosten. Daardoor zijn de doelgroep en hun behoeftes ook anders. Je kunt dit in kaart brengen door in gesprek te gaan met je klant, en zo nodig nieuwe communicatiekanalen te creëren om dit te kunnen doen.”

“Ten tweede is het van belang om te zorgen voor een integrale visie, waarvan remanufacturing deel uitmaakt. Zo is remanufacturing geen los onderdeel binnen het bedrijf. Ten derde is goede samenwerking binnen de keten essentieel om hoge kwaliteit te kunnen bieden aan elke opeenvolgende gebruiker van een product. Verder is, ondersteunend hieraan, het afstemmen van de mentaliteit en aansturing van werknemers belangrijk. Als we bijvoorbeeld kijken naar het beloningssysteem binnen de sales-afdeling, kan deze op zo’n manier aangepast worden dat het sales-team gestimuleerd wordt om ook gereviseerde producten aan de man te brengen, naast nieuwe producten.”

Het artikel ‘Incorporating design for remanufacturing in the early design stage: a design management perspective’ is gepubliceerd in het Journal for Remanufacturing. Je vindt het ook in onze Kennisbank.

Nina-full-01

Nina Boorsma

Discussieer mee