FAQ: Aan de slag met de CIRCO Hub!

Ben je enthousiast geworden en wil je met de CIRCO methode in je portfolio de transitie naar een circulaire economie versnellen? Lees hier hoe het precies werkt als je aan de slag gaat als een CIRCO Hub!

 

DSC04194(2)

Wat kan je van CIRCO verwachten?

Methode en tools
 • Ontwikkelen, beschikbaar stellen en continu verder verrijken van de CIRCO-methode. Inclusief materialen in print en online.
 • Ontwikkelen van concrete tools voor de hubs en deelnemers waarmee zij direct aan de slag kunnen met circulair design. 
 • Verzamelen, analyseren, duiden en ontsluiten van decentrale learnings, zodat alle CIRCO Hubs, én de door hen gefaciliteerde deelnemers, maximaal van elkaar en met elkaar kunnen leren.
Training & opleiding voor trainers en activatoren
 • Het ontwikkelen, aanbieden en uitvoeren van een inspirerende opleiding voor trainers van de CIRCO Hub en de activatoren. Het doel is om trainers in staat te stellen bedrijven kennis bij te brengen en te inspireren om de eerste stappen naar circulariteit te zetten, en om activatoren te faciliteren bij het activeren van de doelgroep.
Communicatie
 • Het ontwikkelen, beschikbaar stellen en verder verrijken van een set heldere en samenhangende CIRCO communicatiemiddelen tbv gebruik door hub, met voldoende ruimte voor hub om eea te verbinden met de eigen communicatie-doelstellingen en -middelen.
 • Het verzorgen van een actieve en positieve multi-sectorale (kunststof, maakindustrie, bouw, consumentengoederen etc) en landelijke communicatie over alle CIRCO-activiteiten.
Kennisplatform circulair design en community
 • Ontwikkelen en bouwen van actief communityplatform voor iedereen die geïnteresseerd is Circular Design, dat de dialoog op gang brengt en waar ervaringen gedeeld worden, zodat de gehele community maximaal kan leren.
 • Kennisbank ontwikkelen waarop alle voor hub relevante Circular Design kennis is te vinden is:
  – Methodiek
  – Circulair Design
  – Bedrijfscases
 • CIRCO webinars en Expert Café’s m.b.t. actuele en relevante ontwikkelingen, speciaal voor de hubs.

Wat verwacht CIRCO van de Hubs?

Autonome inzet van CIRCO methode
 • Het uitgangspunt is dat de hub tenminste 60 bedrijven per jaar traint. Uiteraard hopen we dat je met ons meegroeit in ambitie vertaald naar jaarlijks oplopende doelstellingen.
 • Een door de hub opgesteld gedegen plan vormt de basis voor onze samenwerking. Vertrouwen staat bij ons centraal. Samen zullen we dan ook de haalbaarheid (van het plan) beoordelen en meedenken in de uitwerking.
 • Faciliteren van ondersteunende ‘follow up’ voor deelnemers, bij hun vervolgactiviteiten na afloop van de Track.
Organiseren van benodigde financiering voor alle activiteiten
 • De CIRCO Hub draagt zorg voor voldoende financiële middelen voor het uitvoeren van de activiteiten (demo’s, activatie, Tracks). De CIRCO-coördinator kan je helpen om dit te realiseren door je bijvoorbeeld te koppelen aan financierende partners in het netwerk.
Beheren en organiseren van trainers capaciteit
 • De hub draagt zorg voor de selectie en inzet van enthousiaste en gekwalificeerde trainers.
Centraal aanspreekpunt
 • De hub heeft één centraal aanspreekpunt. In die rol ben je ook verantwoordelijk voor de afstemming en communicatie met de overige partners.
Kennis & ervaring delen
 • De hub deelt opgedane ervaringen en kennis met CIRCO, samen gaan we kijken wat we van deze inzichten kunnen leren en hoe we ze kunnen benutten/ toepassen op verschillende vlakken.
 • Je deelt de evaluatie met de deelnemers met CIRCO en je evalueert met de CIRCO-coördinator.

Aan de slag? Mail ons!

Contact

Start

Vragen of een heel ander idee?

Contact

Contact