Fieke Schulten (docent): “Het is geen optie om niks met circulariteit te doen in het hoger onderwijs”

Update

De opleiding Industrieel Product Ontwerpen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) deed dit jaar mee aan een pilot om de CIRCO-methodiek toe te passen in het onderwijs. Hieruit is de CIRCO Curriculum Kit ontstaan. Fieke Schulten, docent en afstudeercoördinator Industrieel Product Ontwerpen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), vertelt over waarom de HAN deze kans aangreep om studenten te verrijken met kennis over circulair ontwerpen. En hoe het uitpakte. “De CIRCO Curriculum Kit voor het hoger onderwijs geeft betere discussies over wat circulair nu eigenlijk is”

HAN IPO docent Rob van Beek geeft uitleg aan studenten

We moeten wel circulariteit in ons curriculum stoppen. In 2050 moet heel Nederland circulair zijn, maar we weten eigenlijk nog helemaal niet goed wat het is! Het is geen optie om er niets mee te doen in het hoger onderwijs. We moeten het lineaire denken los gaan laten en nieuwe strategieën en modellen gaan toepassen. Met de omslag naar echt circulair denken zijn we nog wel even bezig. De jonge generatie is daarbij heel belangrijk. Zij moeten de discussie kunnen gaan voeren over wat nu daadwerkelijk circulair is. De CIRCO Curriculum Kit geeft daarvoor handvatten”.

Waarom aan de slag met circulariteit?

We doen veel projecten met bedrijven en daarin komen vaak circulaire vraagstukken naar voren. Zo’n 2,5 jaar geleden hadden we van de twintig projecten slechts één project met een circulair vraagstuk en nu zijn dat er al vier. Er is dus echt meer aandacht voor en vraag naar bij de bedrijven, waar onze studenten na het afstuderen terecht komen”.

 

Ontwerpstrategieën bieden handvatten

De grote vraag is steeds hoe je als ontwerper handvatten krijgt om een rol te spelen in de circulaire economie. Dat is een hele zoektocht, waarin we wel steeds verder komen. We deden met ATAG een project en de opdrachtgever had al eens een CIRCO Track gedaan. Onze studenten gingen bij dat project aan de slag met de ontwerpstrategieën die in de CIRCO methodiek zitten. Dat biedt handvatten!

Waardeketen leggen geeft houvast

In de pilot die we met CIRCO doorliepen, deden studenten een hele CIRCO Track. Die is wel echt op bedrijven gericht en voor bedrijven zijn bijvoorbeeld hun eigen logistieke processen wel bekend. Voor studenten is het lastiger om daar een goede voorstelling van te maken. Wat vooral heel waardevol was, was het leggen van de waardeketen. Dan vallen dingen echt op z’n plek voor de studenten. Het geeft houvast en focus, omdat je steeds weer terug kunt naar die waardeketen”.

Bedrijven willen er meer van weten

Met de CIRCO-methodiek kregen studenten veel kennis om een betere discussie te voeren. Ze voeren echt een discussie op een ander niveau. Ze beseffen dat er verschillende visies bestaan op wat circulair nu eigenlijk is. Daardoor kunnen ze het gesprek aangaan met hun opdrachtgever. Sommige opdrachtgevers denken bij circulair bijvoorbeeld alleen in hernieuwbare materialen. Je ziet dat opdrachtgevers na een discussie met studenten ook anders kunnen gaan denken. En ze vinden het heel interessant wat de studenten van de CIRCO-methodiek geleerd hebben. Bedrijven willen er meer van weten en dat nodigt de studenten uit om de een diepgaander niveau de discussie over circulariteit met die bedrijven te gaan voeren.!

Vanaf 2022 serieus onderdeel van het curriculum

Vanaf januari 2022 gaat het onderwijs met de CIRCO Curriculum Kit binnen onze opleiding draaien. Tot die tijd zijn we bezig met het inbedden van de CIRCO-methodiek. Businessmodellen zijn bijvoorbeeld lastig voor onze studenten, maar met de designstrategieën kunnen ze goed uit de voeten. En we gaan veel voorbeelden verwerken, omdat dat heel belangrijk is. Dan landen dingen beter. Het is vanaf 2022 ook gelijk een belangrijk onderdeel van ons curriculum. Er wordt een heel blok aan besteed van 8 weken lang en 2,5 dag per week”.

In circulariteit komen zoveel disciplines samen: voor veel opleidingen interessant

Circulariteit in je curriculum verwerken is heel belangrijk en ik raad het ook andere hoger onderwijsinstellingen aan om met de CIRCO Curriculum Kit aan de slag te gaan. Het is echt waardevol. Alleen al om met elkaar en met bedrijven de discussie aan te gaan wat nu wel en niet circulair is. Het zou ook mooi passen binnen opleidingen die focussen op bijvoorbeeld business-innovatie. In circulariteit komen zoveel disciplines samen. Je hebt het over logistiek, de businesskant, klantcontact, de consumenten, chemie….van alles. De ontwerper is vaak een spin in het web, maar al die disciplines moeten wel de discussie op gelijk niveau kunnen voeren. Het zou dus echt goed zijn als meer verschillende opleidingen de Curriculum Kit gaan gebruiken”.

 

Lees hier meer over de Curriculum Kit.

Discussieer mee 1 comment

Fokko Bakker

21 november 2020

Geweldig initiatief, uiterst belangrijk voor ieders bewustwording.