Grote rol voor CIRCO in transitie naar circulaire economie

Update

Op maandag 15 januari 2018 zijn de vijf transitieagenda’s om Nederland te helpen versnellen naar een circulaire economie, officieel gepresenteerd in Den Haag. CIRCO komt in drie van de transitieagenda’s aan bod, en wordt in de agenda van de Maakindustrie aanbevolen als een programma dat structureel moet worden voortgezet, verdiept en uitgebreid.

21

De vijf transitieagenda’s die afgelopen maandag werden gepresenteerd in de Fokker Terminal gaan over kunststoffen, consumptiegoederen, bouw, de maakindustrie en biomassa & voedsel. In deze agenda’s is het creeëren van business door circulair design, op de manier zoals CIRCO dat doet, een cruciaal thema.

In de transitieagenda’s van consumptiegoederen, kunststoffen en maakindustrie wordt CIRCO expliciet genoemd. In de Transitieagenda Consumptiegoederen als concrete actie waar het gaat om de productinnovatie, door producten anders te ontwerpen. Daarnaast is de aanbeveling om vanuit CIRCO een branchespecifiek trainingsprogramma op te zetten met aandacht voor design en businessmodellen. In de Transitieagenda Kunststoffen wordt gezegd dat buitenlandse bedrijven veel kunnen leren van de CIRCO-methodiek, en in de Transitieagenda Maakindustrie wordt zelfs aanbevolen dat CIRCO de komende jaren structureel wordt voortgezet, wordt verdiept en uitgebreid naar een kenniscentrum voor Circulair Design en Businessmodellen.

Meer weten over de transitieagenda’s? Kijk op deze website van Circulaire Economie Nederland.

Discussieer mee