Kan flexibel pvc circulair worden?

Update

Wat moet er gebeuren met oude vloerbedekking, banners, zeilen van trucks, zittingen en andere producten van flexibel pvc? Tijdens de CIRCO Track ‘Flexibele Kunststoffen’ zijn ketenpartners met deze vraag aan de slag gegaan. Onder hen waren sales manager Kasper Buil van Veritex en recyclingexpert Bernard Merkx.

korrels nw

4 december 2019

De CIRCO Track is de eerste serieuze poging om circulaire businessmodellen rond flexibel pvc op gang te brengen. “Anders dan voor bijvoorbeeld verpakkingen zijn er weinig overheidsregels”, zegt Merkx. “Er zijn ook nauwelijks end-of-life-oplossingen. Het afval eindigt grotendeels op de stort of in de verbrandingsoven. Dat moet veranderen als we in 2050 een volledig circulaire economie willen hebben. We zullen breed naar alle materialen moeten kijken.”

De driedaagse Track vond plaats in mei en juni van dit jaar en luidde een samenwerking in tussen Merkx en Buil, die enkele samples afval verzamelde. Merkx stuurde deze en andere samples naar een Australische start-up die als eerste in de wereld de EUPolySEP methode toepast. Hierbij worden polymeren chemisch gesepareerd. “Dat biedt kansen om het materiaal vervolgens mechanisch te recyclen tot een nieuwe grondstof”, aldus Merkx. “Met transportbanden, banners, zeilen van vrachtwagens, vloerbedekking en kunstgrasvelden hebben we al succesvolle trials gedaan. We willen daarom volgend jaar een scale-up in de Benelux bouwen waarvoor we consortiumpartners zoeken.”

Meerdere paden
Veritex uit Uddel produceert kunstleer, onder andere voor de herstoffering van zittingen in NS-treinen. Volgens Buil zijn er diverse toepassingen mogelijk voor kunstleer gemaakt van gerecycled flexibel pvc. “Dit moet echter nog verder onderzocht en uitgewerkt worden. Het is niet zo eenvoudig, want het kunstleer bevat in veel gevallen ook katoen of polyester.” De afvalstroom lijkt in elk geval groot genoeg. “Er komt een behoorlijke hoeveelheid vrij, bijvoorbeeld uit oude treinstellen. We zijn meerdere paden tegelijk aan het bewandelen om hier een circulair vervolg aan te geven. Tijdens de Track heb ik gemerkt dat de marktpartijen ermee aan de slag willen. De urgentie wordt gevoeld.”

Ondanks deze urgentie en de eerste stappen op technisch gebied, zal de transitie naar een meer gesloten circulaire keten lang duren en veel moeite kosten, verwacht Merkx. “Veel producten zijn samengesteld uit meerdere materiaalsoorten. De producten zijn ooit ontworpen voor een lange levensduur, maar niet om te recyclen. We zullen de komende tijd moeten onderzoeken wie de spelers zijn en de bestaande en nieuwe technieken in kaart brengen. Er zal voorlopig geld bij moeten, maar de recycling van flexibel pvc kan uiteindelijk ook geld opleveren. De grote vraag is wie de korrels uiteindelijk gaan kopen. Idealiter zijn het de bedrijven de het afval bij het recyclingbedrijf brengen. Zij moeten klant worden van hun eigen afvalstromen. Pas dan is de cirkel echt gesloten.”

"De grote vraag is wie de korrels uiteindelijk gaan kopen. Idealiter zijn het de bedrijven de het afval bij het recyclingbedrijf brengen. Zij moeten klant worden van hun eigen afvalstromen. Pas dan is de cirkel echt gesloten"
Bernard MerkxRecyclingexpert

Steen in Nederlandse vijver
Om deze cirkel in de praktijk rond te maken moet dus nog veel gebeuren. De CIRCO Track Flexibele Kunststoffen kan worden beschouwd als goede eerste aanzet. Terugkijkend noemt Buil de sessies intensief en verhelderend. “Het is goed om inzicht te krijgen in de keten en welke partijen een rol spelen. Ik ben in contact gekomen met diverse potentiële partners over hun afvalprobleem. Door met elkaar in gesprek te gaan, merk je dat de bedrijven graag willen, maar de oplossingen nog complex zijn.”

Merkx vindt het goed dat er met de CIRCO Track een steen in de vijver is gegooid. “Maar dan wel in de Nederlandse vijver. In andere landen zie je dit soort initiatieven eigenlijk niet. Hoewel je niet in drie dagen de wereld kunt veranderen, zijn ketenpartners met een vergelijkbare problematiek bij elkaar gebracht. Dat is pure winst.”

Discussieer mee