Chemische Recycling

Kennis

Deze nieuwe recyclingtechniek is veelbelovend voor hoogwaardige kunststof recycling, bekijk het filmpje.

chemische recycling

Chemische recycling is één van de processen die ingezet kan worden om een circulaire verpakkingskringloop te realiseren. Deze manier van recyclen kost meer energie dan mechanische recycling, maar het eindproduct is hoogwaardig en kan foodgrade kunststof produceren. Op dit moment is chemische recycling nog volop in ontwikkeling.

Binnen het huidige inzamel- en verwerkingssystemen is een verhoging van de hoeveelheid gerecycled kunststof en verhoging van kwaliteit van recyclaat mogelijk, maar hierbij lopen we ook tegen systeemgrenzen aan. Chemische recycling kan een oplossing zijn voor het verwerken van een deel van de kunststof verpakkingen, waarbij de kwaliteit van het recyclaat wordt verhoogd tot de kwaliteit van virgin kunststof. Chemische recycling kan dus een belangrijke rol spelen in het mogelijk maken van gerecycled kunststof in voedselverpakkingen.

Chemische recycling breekt gebruikt kunststof af tot polymeren, monomeren, olie, of chemische bouwstenen. Deze grondstoffen kunnen opnieuw worden gebruikt om bijvoorbeeld kunststof te produceren, of als brandstof. Er zijn verschillende chemische recyclingprocessen, deze verschillen in hoever ze het kunststof afbreken. Hoe verder het kunststof wordt afgebroken hoe mee energie daarvoor nodig is.

Chemische recycling is nog volop in ontwikkeling en er is nog veel onduidelijk over de potentie ervan. Er moet nog meer inzicht worden verkregen in welke technieken kansrijk zijn, de winst op gebied van milieu impact, of het proces economisch rendabel is en belemmeringen en kansen in wet- en regelgeving. Bekijk het KIDV rapport als je hier meer over wilt weten.

Bekijk ook