Circulaire Economie en klimaatherstel

Kennis

Hoe(veel) kan de circulaire economie bijdragen aan klimaatherstel?

Circulaire-Economie-klimaatherstel

De paper ‘Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change’ geeft aan dat 45% van de klimaatdoelstellingen / emissiereductie behaald moeten worden vanuit de Circulaire transitie. Dat vraagt om een fundamentele verschuiving in de wereldwijde aanpak van emissiereductie. De paper laat zien hoe bedrijven, financiële instellingen en beleidsmakers een bloeiende en veerkrachtige economie kunnen opbouwen en tegelijkertijd een essentiële rol kunnen spelen bij het bereiken van klimaatdoelen.

Geschreven en uitgegeven door de Ellen MacArthur Foundation in samenwerking met Material Economics.