Circulaire Economie in de praktijk

Kennis

Hoe verloopt de samenwerking tussen hogescholen, onderzoeksgroepen en bedrijfsleven?

zeewier-processing

Multidisciplinaire samenwerking is belangrijk. Het Lectorenplatform Circulaire Economie staat voor structurele samenwerking en samenhang tussen onderzoek en onderwijs, om de praktijk te helpen in de transitie naar een circulaire economie. In het lectorenplatform werken momenteel lectoren van dertien hogescholen intensief samen met bedrijven en overheden.

In de publicatie Circulaire Economie in de praktijk komen 7 showcases aan bod van verschillende hogescholen en onderzoeksgroepen met elk verschillende thematieken en disciplinaire invalshoeken waarbij circulariteit in de volle breedte wordt belicht.

Geschreven door Antoine Heideveld, Jan Jurriens en Nies Rijnder.