Circulaire Economie in Kaart

Kennis

Publicaties van het PBL over de effecten, status en monitoring van de Circulaire Economie.

CE in kaart

In Nederland krijgt de transitie naar een circulaire economie steeds meer vorm, zowel vanuit de samenleving als vanuit de overheid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ondersteunt dit proces met verschillende vormen van onderzoek: het analyseren van de effecten van beleid op milieu en economie, identificeren van kansen en belemmeringen voor burgers en bedrijven en het monitoren van de voortgang van de transitie.

Overheden zoeken naar mogelijkheden om volgende stappen te zetten en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal te weten wat de huidige stand van zaken is. Het PBL doet hiervan verslag; bijvoorbeeld met deze rapporten:

Bekijk alle publicaties over circulaire economie op de website van het PBL.