Circulariteit Meten

Kennis

13 tools waarmee je de circulariteit van producten en organisaties kunt meten.

circulariteit meten

Circulariteit meten van producten, diensten en ketens

Waar in je productieproces zit de meeste circulaire impact? Hoe selecteer je een circulaire aanbieder? En kun je in een getal vatten hoe circulair je organisatie al is?

Om dit soort vragen te beantwoorden wil je kunnen meten hoe circulair een product, dienst, organisatie of keten is. Nederland Circulair en Holland Circular Hotspot hebben een overzichtskaart gemaakt met dertien handige meetinstrumenten.

Het zijn niet de enige instrumenten, maar het biedt een startpunt. Opmerking: in dit overzicht zijn alleen tools opgenomen die zich richten op circulariteit in het bijzonder en niet op duurzaamheid in het algemeen (zoals levenscyclusanalyse-tools).